Een 'warme tuin' is een aangepaste, soms een verhoogde, tuin in een woonzorgcentrum en biedt de kans aan bewoners om buiten actief bezig te zijn, of zelfs gewoon te genieten van het kijken naar de tuinierende mensen. Scholen of verenigingen uit de buurt worden actief betrokken bij de...

Vele patiënten zijn na het doormaken van een hersenberoerte ernstig geïnvalideerd. Er is een groep van patiënten die nood heeft aan revalidatie maar helaas een te laag revalidatie potentieel kent omwille van verschillende redenen. Deze patiënten hebben wel behoefte aan revalidatie doch niet in de...

Het verhaal van drie jaar InnovAge: een project waarbij zorgsector, bedrijven, kennisinstellingen, lokale overheden en vooral ook de gebruikers van al deze innovaties elkaar hebben gevonden. Woonzorgcentrum Ter Meeren was partner in het InnovAge-project voor het onderzoek naar revalidatie van patiënten met een herseninfarct in het kort...