KWALITEIT VAN ZORG
Zeggen wat we doen, doen wat we zeggen en
wat we doen, goed doen.
En ook wanneer alles goed lijkt te gaan, toch nog op zoek gaan naar verbeteren.

In Woonzorgnet-Dijleland is kwaliteit van zorg geen project of opgelegd plan dat strikt volgens de voorschriften uitgevoerd dient te worden.

Kwaliteit van zorg gaat immers over een beleid en een cultuur van continu verbeteren die verankerd zit in de organisatie en waarvan de medewerkers tot in de haarvaatjes doordrongen zijn.

Kwaliteit van zorg is een proces waar alle betrokkenen van Woozorgnet- Dijleland voortdurend mee bezig zijn. Stilstaan, kritisch kijken waarom we dingen zo doen zoals we ze doen. Kwaliteit van zorg sluit aan op welbevinden en vraaggerichte zorg. Durven zoeken naar niet alledaagse oplossingen die een antwoord bieden op de wensen en behoeften van de bewoner.

Evalueren en de aangeboden te verbeteren, betekent in dialoog gaan met de cliënt, de mantelzorger en met zorgactoren en maatschappelijk betrokken instanties. Medewerkers daadwerkelijk ruimte geven voor reflectie, creatie en groei.