Nieuwe initiatieven

Woonzorgnet-Dijleland bouwt continu aan een uitgebreid zorgaanbod in de regio.

Nieuwe bouwlaag in Leuven

We realiseren twee volledig nieuwe woningen bij woonzorgcentrum De Wingerd in Leuven en splitsen drie bestaande groepen van 15 bewoners uit in telkens twee kleinschalig genormaliseerde woningen voor 8 bewoners…

Assistentiewoningen in Huldenberg

Woondomein Keyhof wordt uitgebreid met 30 erkende assistentiewoningen. Samen met Woonzorgnet-Dijleland vzw en een private partner kan je investeren in een kwaliteitsvolle eigendom, voor senioren, met gewaarborgde huurinkomsten.

Kies vandaag voor de garantie op een eigen flat, in een groene omgeving, met logistieke ondersteuning en professionele zorg van het woonzorgcentrum, op het ogenblik dat je daar zelf bewust voor kiest.

Een slimme investering in uw eigen zekerheid voor morgen!