Werken in kleinscahlige woningen

 

Werken in kleinschalige woningen

WZC Ter Meeren kiest samen met de partners van Woonzorgnet-Dijleland voor Genormaliseerd Kleinschalig  Wonen. Daar waar de architectuur deze woonvorm niet toelaat blijven de werkingsprincipes van dit woonconcept uitgangspunt van de dagelijkse zorg. Wat maakt werken in genormaoseerde kleinschalige woningen zo bijzonder?

Verantwoordelijkheidszin en aanwezige betrokkenheid

Werken in kleinschalige woningen vraagt van medewerkers een hoge verantwoordelijkheidszin. Doorgaans werken medewerkers immers met minder collega’s samen dan op een klassieke afdeling.
Bewoners worden actief betrokken tijdens het dagelijks gebeuren. De zorg wordt rondom de bewoner georganiseerd. Actief en betrokken samen zijn met bewoners vraagt initiatief, verantwoordelijkheidszin en creativiteit.

Woningen met een eigen cultuur
Elke woning heeft een eigen cultuur met een eigen sfeer, een eigen daginvulling en ritme. Medewerkers zorgen mee voor de prettige woonomgeving en dragen actief bij aan de huiselijke sfeer. Om zo goed mogelijk te gemoet te komen aan de wensen en gewoontes van bewoners heeft elke woning een eigen woon-en maaltijdbudget.

Op zoek gaan naar individuele oplossingen
In kleinschalige woningen is niet alles netjes voorgeprogrammeerd. Medewerkers gaan uit van individuele keuzes, wensen en mogelijkheden van bewoners en gaan op zoek naar maximale kansen tot autonomie en participatie. Ze zijn creatief in het zoeken naar degelijke voorstellen en geloven in mogelijkheden en oplossingen.

Geïntegreerde teams
In kleinschalige woningen behoudt elke functie de eigen specialiteit en kennis. Het woningteam bestaat uit verschillende functies die samen met elkaar en gezamenlijk de zorg voor bewoners dragen.