Jobstudenten

  • Titel: Jobstudenten
  • Plaats: regio Leuven - Huldenberg
  • Functiegroep: zorgteam
  • Type contract: weekend- en vakantiewerk
  • Locatie: Woonzorgnet-Dijleland
    Leuven, Neerijse of Huldenberg

    WZC Ter Meeren
    Wolfhaegen 186 | 3040 Neerijse-Huldenberg

We bieden studenten graag de kans om ervaring op te doen op de werkvloer, tijdens weekendwerk en in de vakantieperiodes:

  • een moderne, dynamische werkomgeving met professionele werkmiddelen en ruimte voor initiatief;
  • een studentencontract met loon volgens kwalificatie;
  • fiets‐/verplaatsingsvergoeding;
  • een aangename leef- en werkomgeving waarbij respect en vertrouwen centraal staat.

Interesse?

Wij werven aan op basis van competenties en talenten, ongeacht geslacht, origine of handicap.

Meer info & sollicitaties bij Eddy Devolder, dagelijks verantwoordelijke: 016 47 13 51 of eddy.devolder@termeeren.be