Bouwwerken

Blog en foto’s met een overzicht van de werkzaamheden tijdens de vernieuwbouw
van de oude ‘kliniek’ van Neerijse en woonzorgcentrum Ter Meeren.

Foto’s van de afbraak zijn genomen met drone en video’s gemonteerd door Pieter Quaegebeur.

Augustus 2022

Juli is een rustige maand door het gekende “bouwverlof”. Waar mogelijk wordt er wel stilletjes verder gewerkt aan bvb. schilderwerken, vloeren, pleisterwerken, … Augustus zal een maand zijn waarin er veel afwerking zal plaatsvinden.
In september wordt dan weer een testmoment voorzien, waarin de verschillende systemen worden op punt gesteld.

Juli 2022

We tellen stilaan af naar de verhuis.
Het uitzicht is alvast enorm veranderd door het weghalen van de torenkraan.
Binnen is de installatie van de liften gestart.
Verder is men de plafonds dicht aan het maken en zijn de pleisterwerken aan de gyprocplaten bezig. Ook aan elektriciteit en HVAC wordt verder gewerkt. In de kamers worden de schuifdeuren naar de badkamer geplaatst, net als de binnendeuren. De woningbadkamers zijn ondertussen betegeld. Ook gaat men starten met de installatie van de vaste kasten.
Daarnaast wordt er gewerkt aan de programmatie van de toegangscontroles en zijn de accessoires voor het kapsalon in bestelling.
Aan NB12 is een garagepoort geplaatst zodat we de huidige garage kunnen leegmaken als opstart van de verhuis.
Buiten wordt er een sleuf getrokken om de waterleiding naar binnen te halen. De volgende stappen zijn het binnentrekken van de leidingen van het BEO-veld (geothermie). We wachten hiervoor nog op warmte wisselaars. De gevelwerken zijn zo goed als klaar waardoor binnenkort ook de stellingen worden weggehaald.
Ook aan de plannen van de omgevingsaanleg zijn we volop bezig. De nieuwste plannen hangen momenteel op in de houten gang. Deze gaan nu voor goedkeuring naar de gemeente.

Juni 2022

De grote verhuis komt telkens wat dichterbij. Hier een stand van zaken van de werken.
Binnen twee weken wordt de torenkraan weggehaald. Deze kraan wordt eerst afgebroken, hierbij gaan vrachtwagens enkele keren heen en weer moeten rijden. Daarna wordt de grote betonnen sokkel, waar de kraan momenteel op staat, weggenomen. Deze werken kunnen wel wat geluidshinder met zich meebrengen.
De plaatsing van de buitenwandbekleding is gestart. Net als de houten binnenwandbekleding aan de inkomhal.
Daarnaast liggen in de keuken de tegeltjes al en is de dampkap er geïnstalleerd. De elektriciteit en HVAC worden afgewerkt. Ook aan het oproepsysteem en de vloerwerken is men verder aan het werken. Daarnaast wordt er volop gepleisterd. Men is ook gestart met de structuren van de plafonds te plaatsen. Het los meubilair is gekozen en besteld, ook de bedden en nachtkastjes zijn besteld. Het vast meubilair (vaste kasten) is in productie.

Mei 2022

We tellen al stilaan af naar de grote verhuis in september. Ondertussen kijken we graag naar de huidige stand van zaken.

Op verdiepingen 0 en -1 is er al een groot deel gevloerd en zijn de gyproc- en plakwerken gebeurd. In de keuken wordt de muurtegel geplakt, terwijl in de brasserie de aansluitingen voor de toog reeds klaarliggen. Ook de branddetectoren boven de plafonds liggen al klaar. De rail om de polyvalente ruimte van de brasserie te kunnen scheiden is geplaatst. In het kapsalon zijn de leidingen van de spoelbakken gelegd en de stopcontacten voorzien.

Ook de datakabels en kabels naar de deursloten, net als de leidingen van het ventilatiesysteem zijn er.

Op verdieping +1 ligt de chape en gaat men starten met het plaatsen van de vloer. De electriciteitswerken zijn daar bezig, net als de pleisterwerken die worden afgewerkt.  Op verdieping +2 is de pur gespoten, daar legt men binnenkort de vloerverwarming, waarna er gechapt kan worden. De pleisterwerken aan de gyprocplaten staan daar nog te gebeuren.

Later starten ze met de plafonds toe te leggen en deze nadien te schilderen.  De collectoren om de verwarming te verdelen worden geïnstalleerd. Daarnaast is men volop bezig met technische installaties zoals sanitair, elektriciteit, data, verwarming, ventilatie, …

Op het dak zijn al veel technieken geplaatst, hier wordt nog verder aan gewerkt. Er komen nog zonnepanelen, een groen dak en paden om de technieken te bereiken worden voorzien. Ook de masten van de providers komen nog op het dak.

April 2022

Er wordt druk verder gewerkt in de nieuwbouw. Ondertussen is het dak geïsoleerd en werd de eindlaag gelegd. Nu start men met het plaatsen van installaties, zoals de ventilatie en zonnepanelen op het dak.

De bouw is volledig geïsoleerd en de gevelsteen is zo goed als op hoogte. Nu begint men met het plaatsen van de andere gevelbekleding. Volgens de planning is de gevel eind april af.

Op niveau nul wordt er gevloerd en wordt deze verder afgewerkt. Op niveau -1 is de vloerverwarming geplaatst en de chape gelegd. Op niveau +1 wordt de pur gespoten en is men bezig met het plak- en pleisterwerk. Op niveau +2 zijn de werken aan het sanitair dan weer bezig, volgende week wordt daar pur gegoten en de week nadien chape gelegd.

Voor de vaste kasten werken ze aan de uitvoeringsplannen en start half mei de plaatsing. Voor het los meubilair en de bedden zijn offertes aangevraagd. Er wordt ook gekeken naar een leverancier voor de bewegwijzering.

Ook voor de binnendeuren worden er zaken besproken, zoals een deurpomp, draairichtingen, automatisering, …
Nu is men ook bezig met de laatste boringen voor het BEO-veld.
En eind april wordt normaal gezien de torenkraan afgebroken.
Begin mei starten ze dan met het installeren van de liften.

Maart 2022

Volgens de planning is de einddatum van de werken voorzien eind augustus 2022 zodat we half/eind september met de verhuis kunnen starten.

Op niveau 0 (onthaal, brasserie, kine-ruimte, burelen, …) ligt de vloerverwarming en de chape. Momenteel worden daar de wanden geïsoleerd en gyproc geplaatst.

Op de andere niveaus wordt de elektriciteit en HVAC gelegd.

Ondertussen wordt de isolatie en gevelsteen ook geplaatst. Deze vorderingen kunnen jullie goed mee volgen vanuit de via-via.

Daarnaast is de vloerbekleding in bestelling. Het vaste meubilair (vaste kasten) is in productie en voor los meubilair zijn offertes aangevraagd.

Februari 2022

Ondertussen zijn de elektriciteitsplannen volledig afgewerkt en liggen de kabels klaar op verdieping -1 en 0. Op +1 en +2 is men nu de elektriciteitskabels aan het leggen.

Ook op verdieping -1 en 0 zijn de metalstuds geplaatst en is men gestart met de plaatsing van gyprocplaten aan één zijde van de studs. Op verdieping +1 en +2 worden de metastuds nog geplaatst.

Op het dak is het dampscherm gelegd, dit is een dampwerende folie die waterdicht is zodat de condens die in de lucht aanwezig is niet door het scherm kan dringen en zo de isolatie beschermt. Aansluitend komt de isolatie op het dak en de dakbedekking. Ook zijn er sokkels op het dak gegoten voor antennes van de providers.

Op verdieping -1 is het ventilatiesysteem geplaatst. De meeste aflopen zijn gelegd en de sanitaire leidingen worden verder geplaatst.

Begin februari wordt op verdieping 0 de vloerisolatie gelegd, gevolgd door de vloerverwarming en eind februari de chape.
Het buitenschrijnwerk is ondertussen geplaatst en begin februari start men met de plaatsing van de isolatie en de gevelsteen.
Op verdieping +1 en +2 zijn RF schilderwerken uitgevoerd, dit is een brandwerende verflaag.

In de leefruimtes wordt de HCL bekeken (human centric lighting). Dit is het optimaliseren van verlichting rekening houdend met zowel visuele als niet-visuele welzijnseffecten van licht op de mens. Dit wordt ook wel ‘biodynamisch’ of ‘circadiaans’ licht genoemd. Zo verandert de kleurwarmte doorheen de dag, hetgeen natuurlijk daglicht nabootst. Dit heeft een positieve invloed op cognitieve functies.

Januari 2022

Tijdens de kerstvakantie liggen de bouwwerken even stil wegens bouwverlof.
Toch een korte update over de huidige stand van zaken.
De dakwelfsels zijn geplaatst en het beton van het dak is gegoten. Na het bouwverlof volgt de dakbekleding.

Binnen werkt men verder aan de elektriciteit, sanitair, cv en ventilatie.
Ook het plaatsen van metalstuds is goed gevorderd, hier wordt na het bouwverlof aan verder gewerkt. Dit is de draagstructuur voor de gyprocplaten/wanden.

De meeste ramen met glas en zonnewering zijn geplaatst. Na het bouwverlof wordt de ruwbouw geïsoleerd en de gevelsteen geplaatst. Dit vanaf +/- 10 januari.

Daarnaast is er een voorstel toegekomen van de binnenhuisarchitecte met onder andere een kleurenpalet en keuzes van vloertegels.

December 2021

Tijdens de kerstvakantie is het bouwverlof, maar voordien staat er nog heel wat op de planning.

Eind november liggen de welfsels erop en begint men de dakplaat en de steunen voor de antennes van de verschillende providers te installeren.
De ramen en het glas zijn ondertussen geplaatst, net als 30% van de zonneweringen.

Er wordt ook gestart met het plaatsen van isolatie.
Op 1 december begint men met de plaatsing van gyproc-wanden op verdiepingen 0 en -1.

Op verdiepingen 0 en -1 worden binnen de ventilatiekanalen en de sanitaire installatie geplaatst en worden verschillende muren ingekapt voor de elektrische leidingen.

In de voorbije periode heeft de kraan een dag stil gestaan. Tijdens de reguliere controle is er slijtage aan de kabel opgemerkt, deze is dan ook vervangen.

De schrijnwerker is al langs geweest om de plannen te overlopen. En er zijn offertes aangevraagd voor audio- en video-installaties. Daarnaast worden de elektrische plannen gefinetuned zoals de toegangscontrole.

Ondertussen werken we verder aan de plannen voor de omgevingsaanleg. Deze zijn afgetoetst bij de brandweer voor goedkeuring van de vluchtwegen.

Oktober 2021

Door technische problemen heeft de verdere opbouw van de ruwbouw vertraging opgelopen. Volgens de laatste berichten zou de ruwbouw op hoogte zijn eind oktober.
In de tweede helft van oktober start de schrijnwerkerij; het plaatsen van de ramen (zonder screens).

Men is ook volop bezig met het installeren van technieken (HVAC en elektriciteit) en gyproc wanden op verdieping -1. Dit is de verdieping waar de bureaus van de collega’s van Woonzorgnet Dijleland komen (algemeen directeur, financiële dienst, …), technische ruimte, kleedkamers, garage, lokaal voor logistiek, stockage, …

Het plan voor het kapsalon wordt ondertussen ook verder afgewerkt. Materiaalkeuzes worden gemaakt en er wordt contact opgenomen met leveranciers om offertes aan te vragen.

Ook voor het tandartslokaal worden technieken (bvb. voor de plaatsing van een tandartsstoel) en offertes opgevraagd.

In de keuken van de brasserie worden technieken getekend, zodat de aannemer weet waar welke plaatsing voorzien is.

De toestellen voor een professionele keuken zijn ook gekozen. De keuken is onder andere voorzien van een combisteamer, fornuis, bakplaat, friteuse, werktafels, diepvrieskast, vaatwaslijn,…

De aanbesteding voor de vaste kasten in de kamers is rond. Verder kijken we nog uit naar los meubilair voor de kamers, brasserie en polyvalente ruimte.

September 2021

Volgens de huidige plannen gaat de ruwbouw eind september/begin oktober op hoogte zijn. Half september start Engie met de elektriciteitswerken op niveau -1. De firma Spie start dan in de loop van september met de uitvoeringswerken van HVAC (heating, ventilation & airconditioning), ook op de onderste verdieping.

Daarnaast zijn we momenteel aan het kijken voor het los meubilair in de kamers en de inrichting van het kapsalon.

Naast het gebouw zelf, werkt de firma Viridee aan de plannen voor de omgevingsaanleg. Deze zijn we samen met hen aan het finetunen.
De bedoeling is om een park te maken dat toegankelijk is voor de buurt en dit te enten op het rondom liggende landschap en zijn functies. Zo kunnen we genieten van de zichten en open ruimten rondom in een hedendaagse omgeving dat klimaat- en milieuvriendelijk ontworpen is. De bedoeling is het gevoel te creëren te leven in een natuurpark, tussen de bomen en het groen. Het regenwater wordt zichtbaar gemaakt op eigen terrein met buffers en infiltratie zodat lagere gelegen gebieden gevrijwaard blijven. We proberen dan ook het geluid van een fontein of overlopend water te integreren voor een rustige gezellige sfeer.
We willen verhardingen beperken tot een strikt minimum en zoveel mogelijk vergroenen om ook rekening te houden met het veranderende klimaat.
In deze omgevingsaanleg zijn verschillende zaken verwerkt, bijvoorbeeld een belevingstuin voor personen met dementie. Aan de cafetaria komt een ruim terras dat georiënteerd is naar de vijver. Her en der komen er op het domein gezellige zithoekjes en wandelwegjes.
Daarnaast dromen we van een aansluiting met de wandelroutes van natuurgebied de Doode Bemde.

Kortom, een tuin die open oogt voor de buurtbewoners en een mooie leefplek wordt voor de bewoners van Ter Meeren.

Augustus 2021

In augustus kunnen de bouwwerken heropgestart worden, na het bouwverlof. De ruwbouw wordt dan verder gezet, zodat deze in september op hoogte is.

Daarnaast kijken we ook al verder naar onder andere binnenschrijnwerk, zo zijn er offertes voor de keuken van de brasserie toegekomen die we nu kunnen vergelijken.

Door de vele en zware regenval in juli, was er in de nieuwbouw ook wat wateroverlast. Hiervoor is de aannemer een dompelpomp komen plaatsen om deze overlast te beperken.

Juli 2021

De bouwwerken vorderen goed.
In de vloerplaat is in totaal 445 kubieke meter beton gegoten, dit komt overeen met 31 betonmixers (vrachtwagens) van 11 kubieke meter.
Na het gieten van de betonplaat werd gestart met het plaatsen van prefab muurpanelen, deze werden dan volgestort met beton.

Op 10 juli start het bouwverlof. Naar planning toe zouden voor het bouwverlof de welfsels van niveau 0 liggen.
Eind september kan de volledige betonnen ruwbouw op hoogte zijn.

Momenteel worden de technieken verder gefinetuned zoals HVAC en elektriciteit (waar komen schakelaars, welke keuze wordt er gemaakt qua verlichting, …)
Voor de installatie en inrichting van de grootkeuken in de brasserie zijn ondertussen bij drie firma’s offertes aangevraagd.
De aanbesteding voor het vaste meubilair (kasten) is vertrokken. Daarnaast gaan we op prospectie voor los meubilair voor de brasserie en de kamers.

Er zijn ook al contacten gelegd met de aannemer voor de omgevingsaanleg.

Er wordt ook uitgekeken voor het plaatsen van een grote tent ter hoogte van het terras van de cafetaria. Ook aan het terras van woning 7 komt een tent, aan woning 2 komt dan weer zonnewering.

Juni 2021

De afbraakwerken zijn ondertussen ten einde, en we horen de vogeltjes weer fluiten.

De bouwput is uitgegraven en de rioleringswerken voor onder de vloerplaat zijn afgewerkt.

Nu wordt er gewerkt aan het ijzervlechtwerk voor de bewapening van de fundering/vloerplaat. Dit is ongeveer voor de helft van de bouwput al gebeurd. Eind mei staat de beton voor het storten van de verzwaarde zones gepland en begin juni de beton voor de vloerplaat.

Mei 2021

Het bouwen van de NB 21 kan natuurlijk niet zonder een torenkraan.
De montage van de vaste torenkraan start met het plaatsen van de basis, zeg maar de fundering van de kraan. Dit is voorzien in april. De betonnen fundering van ongeveer 7m X 7m en 60cm hoog wordt ter plaatse gestort en moet dan 3 weken uitharden.

Daarna wordt de toren opgebouwd tot een hoogte van 35m. Bovenop de toren wordt de cabine voor de machinist geplaatst en aangesloten, zodat de kraan kan zwenken. De gieken worden op de grond voor gemonteerd en wanneer op de grond alles klaarligt gaat eerst de contragiek omhoog. Pas daarna wordt de voorgiek van 65m geplaatst. Ten slotte worden de ballastblokken in de contragiek gehangen en staat de kraan. Nu wordt de hijskabel erin gehangen en wordt de kraan afgesteld. Voordat de kraan daadwerkelijk in gebruik kan worden genomen, wordt deze altijd gekeurd door een externe firma.

April 2021

Het spreekwoord “de laatste loodjes wegen het zwaarst” is zeker van toepassing bij de afbraak van de hoge bouw die aansluit aan het CDV en woningen 7 en 8.

Door het grote risico dat er brokstukken op het dak of door de glaskoepels van het CDV en de burelen zouden vallen moest de firma Godts zeer voorzichtig te werk gaan. Zwaar materiaal werd aangevoerd en vanuit een container met kraan werden de muren van buiten naar binnen met een sloophamer afgebroken.

Ook was er wat tegenslag, een waterleiding werd geraakt en verschillende nog in dienst zijnde kabels werden overgetrokken. Door een goede samenwerking tussen onze technische dienst en de aannemer konden we de gevolgen en het ongemak beperken. De telefooncentrale van het WZC lag ook voor enkele dagen uit door een panne bij Proximus.

Ondertussen hebben de schrijnwerkers van de aannemer Vanderstraeten een tijdelijke verbindingsgang tussen de passerelle en het CDV en woningen 7 en 8 geplaatst.
Eens deze klus is afgewerkt kan er verder worden afgebroken en wordt er gestart met het uitgraven van de bouwput.

Ondertussen zijn er al 18 gaten geboord voor de aanleg van het BEO-veld. Voor de geothermische boringen wordt de zogenaamde spoelboormethode gebruikt. Hierbij wordt water de diepte ingepompt via de boorstangen. Het spoelwater transporteert de vrijgekomen boorresten mee naar boven via het geboorde gat tussen de boorstangen en de boorwand.
In de verticale boorgaten worden twee U-vormige warmtewisselaars neergelaten en omstort met aanvulgrind en zwelklei.
Eens de bouwput is uitgegraven worden er nog eens 22 gaten geboord onder de NB 21.

Maart 2021

De indrukwekkende afbraakwerken zijn de voorbije maand goed gevorderd.

De veiligheid hierbij is zeer belangrijk. Hierdoor wordt de verbindingsweg tussen woningen 1 tot en met 6, en de hoofdingang aan het dagcentrum, niet gebruikt tot 15 maart. Het woonzorgcentrum blijft wel bereikbaar via de cafetaria (voor woning 7-8) en via de ingang aan woning 1-2 (voor woningen 1 tot en met 6).

Februari 2021

De firma Godts is zo goed als klaar met de ontmanteling van het oude gebouw. Alle niet steen materialen zoals pleisterwerk, gyproc platen, aluminiumramen, ventilatiekanalen, enz. werden verwijderd en gesorteerd.

Bij het ontmantelen van het dak stootten ze op verschillende isolatiematerialen welke extra aandacht vragen om te sorteren. Hierdoor loopt de sloop van het gebouw een kleine vertraging op. Begin februari start de afbraak van het gebouw aan de straatkant om gestaag naar de achterkant te werken.

Januari 2021

De aannemer VDS is ondertussen gestart met de voorbereidende werken voor het plaatsen van de wooncontainer aan Woning 7. Dit wil zeggen dat er reeds planten gerooid zijn en de nivellering gebeurd is voor de plaatsing van deze tijdelijke units.

Ook worden de wachtleidingen voor de telefonie-, brand- en elektrische installatie  geplaatst tussen de NB12 en de oude bouw. Er wordt ook een sleuf voorzien voor de nieuwe inleiding van de gas ter hoogte van het dagcentrum.
De sleuf tussen de oude bouw en NB12 zal gedeeltelijk worden gedicht ter hoogte van de doorgang voor de hulpdiensten.
Behalve de sleuven voor nutsvoorzieningen worden er in het gebouw ook nog stofwanden geplaatst voor tijdens de werken.

De ingang is ondertussen ook achteraan voorzien van toegangscontrole en een parlofoon. Het WZC is op dit moment enkel nog langs de achterkant van het gebouw toegankelijk.

De satellieten die op het dak van het WZC stonden zijn er allemaal afgehaald en zijn gemonteerd op de nieuwe GSM-mast. Zo werken alle telefoonproviders via die mast.
Ook alle zonnepanelen liggen op de daken boven woningen 5 en 6. Deze hebben ondertussen een keuring gehad, dus voorlopig wachten we op de toelating om ze aan te sluiten op het elektriciteitsnet. Daarna kan woonzorgcentrum Ter Meeren voorzien worden van zonne-energie.

Begin januari wordt er dan gestart met de binnenkant van het oude gebouw te ontmantelen. In de hoogbouw wordt elektriciteit, waterleidingen en verwarming ontmanteld, en al het afval gesorteerd.
Daarna is het, half januari, de beurt aan het gebouw zelf. Te beginnen met verdiepingen 2 en 1 in het hoge gebouw. Dit wordt heel voorzichtig afgebroken, rekening houdend met de in gebruik zijnde ruimtes er onder/naast zoals het dagcentrum, onthaal en de burelen.

Begin januari wordt er dan ook nog een opsplitsing gemaakt op de parking/inrit. Er zal een tijdelijke (extra) toegang gemaakt worden op het terrein, dit net langs het huidige kunstwerk. De werfzone zelf zal volledig afgesloten worden met werfhekken, deze zal op 2 plaatsen voorzien zijn van een dubbele poort. Vanaf, vermoedelijk, 11 januari zullen de medewerkers van woningen 1 en 2 langs rechts het domein oprijden en parkeren aan woningen 1 en 2. Medewerkers van woningen 3,4,5,6,7,8, centrale medewerkers en alle bezoekers rijden langs de linkerkant het domein op en gebruiken dan zo de algemene hoofdingang (vanachter).

December 2020

Vanaf maandag 4 januari is het zover. Dan starten de langverwachte sloopwerken.

In de tussentijd zijn er nog een heleboel werken die gebeuren.
Zo worden nutsvoorzieningen gelegd. Dit zijn onder andere: aanleg noodelektriciteit, herleggen elektriciteitskabels, telefoniekabels, distributiekabels televisie, …

Aan de living van woning 7 komt nog een tijdelijke aanbouw. Zo wordt deze living vergroot zodat de nieuwe cafetaria, die momenteel als living woning 8 dient, weer vrij komt.
Er worden twee verbindingsgangen gemaakt. Eén tussen de oude bouw en de passage, de tweede tussen de oude bouw en de viavia. Op dinsdag 1 december worden er alvast stofmuren met deur geplaatst aan de viavia en aan de passage.

Enkele weken terug werd er een gsm mast geplaatst, die tegen eind 2020 operationeel zal zijn. Nieuwe telefonie is voorzien tegen het einde van het jaar, net als een nieuwe alarmcentrale.

Op dit moment worden er ook zonnepanelen gelegd. Dit boven woningen 5-6.
In samenwerking met energiecoöperatie “Druifkracht” liggen er tegen eind dit jaar 527 zonnepanelen op de daken van Ter Meeren en Keyhof. Hiermee wekken we straks een groot deel van de verbruikte elektriciteit zelf op. De opbrengst van de zonnepanelen is immers vergelijkbaar met het energieverbruik van al gauw 64 gezinnen. Druifkracht is een coöperatie van burgers die zelf het klimaatprobleem in de hand neemt en de omslag naar groene energie een boost geeft. Hun acties zijn gericht op het toekomstbestendig maken van de Druivenstreek door de opwekking van hernieuwbare energie.

November 2020

We zijn gestart!

Het is je waarschijnlijk wel opgevallen, vrijdag 23/10 startten de eerste voorbereidende graafwerken voor onze nieuwbouw!

Achter de afvalcontainers werden de funderingen gegoten voor de plaatsing van een tijdelijke antennemast voor de GSM providers.

Vanaf week 46 (week van 09/11) wordt de pyloon (mast) geplaatst.
De toegang naar de achterkant van ons gebouw en de ingang tot het CDV zal dan tijdelijk moeilijk of onmogelijk zijn. Als alles volgens plan verloopt zal de tijdelijke pyloon operationeel zijn tegen het einde van het jaar.

In de oude bouw is de centrale verwarming, de verdeling van elektriciteit, TV distributie, telefonie en de verdeling van water ondergebracht. Aangezien het gebouw gesloopt wordt, diende er creatief nagedacht te worden om de overige gebouwen (Nieuwbouw 2012, woning 7/8 en CDV) te blijven voorzien van alle nutsvoorzieningen.

Ook is het belangrijk om gedurende de bouwwerken een tijdelijke maar comfortabele circulatie van bewoners, bezoek, medewerkers en goederen tussen de gebouwen te verzekeren.

Om alle nutsvoorzieningen en de goede doorgang te voorzien start binnenkort de aannemer Vanderstraeten met de voorbereidende werken. Einde van deze werken is voorzien tegen het einde van het jaar om op 4 januari te kunnen starten met de sloopwerken van de oude bouw.


Januari

Februari