Wonen

Hier wonen is warmte, gezelligheid en veiligheid, een eigen plek, comfort en huiselijkheid, openheid om te wonen én te leven.

Leven

Hier leven is deel uit maken van een sociaal netwerk, familie en vrienden als onmisbare schakels, steeds welkom.

Zorgen

Hier zorg geven is rekening houden met wensen en noden, geborgenheid en ondersteuning bieden, en streven naar persoonlijke zorg.

Zorgteam

De zorg en het dagelijks leven worden gedragen door een multidisciplinair professioneel team met de steun van vrijwilligers.

De cliënt participeert en maakt het verschil

Over ons

Welkom bij Woonzorgnet-Dijleland

Woonzorgnet-Dijleland groepeert vier woonzorgcentra De Wingerd en Dijlehof in Leuven, Ter Meeren en Keyhof in Huldenberg.
Woonzorgnet-Dijleland ondersteunt ouderen en hun netwerk bij het behoud of verbeteren van de kwaliteit van leven, wonen en welbevinden.

Uitmuntende zorg en ruimte voor innovatie

De fusie geeft de organisatie nieuwe mogelijkheden om de zorg voor ouderen in de regio innovatief vorm te geven. De positie en de schaalgrootte maken het mogelijk om vanuit een positieve dialoog met woon- en zorgpartners en met de Vlaamse overheid bij te dragen tot een degelijk maatschappelijk draagvlak voor ouderenzorg. De synergie van kennis, inzichten en ervaring van de partnerorganisaties is een opportuniteit om verder te ontwikkelen in uitmuntende zorg met voortdurende aandacht voor innovatieve ideeën en praktijken.

Medewerkers met een passie voor het breder zorgkader