Komen wonen in Ter Meeren

Met een dagcentrum en een kortverblijf spelen we in op de wens van ouderen om zo lang mogelijk thuis te wonen.

Vaak is een bezoek aan het dagcentrum of een tijdelijk verblijf de eerste kennismaking met het woonzorgcentrum. Wanneer het thuis niet langer kan, bieden de kleinschalige genormaliseerde woningen de gepaste zorg en ondersteuning.

Het creëren van een leefomgeving waarin bewoners de aangepaste zorg krijgen en graag wonen is voor ons een grootse uitdaging waarvoor we echt willen gaan.

Informatie over de thuisondersteunende diensten of kennismaking met het dagelijkse leven in de kleinschalig genormaliseerde woningen kan steeds telefonisch of na afspraak.

Tijdens een kennismakingsgesprek willen we een zo goed mogelijk beeld vormen van de zorgvrager en de zorgnood. Samen met alle betrokkenen wordt een best passende oplossing gezocht.

Wanneer het woonzorgaanbod van Ter Meeren niet of onvoldoende aangepast blijkt te zijn aan de zorgvraag, brengen we je graag in contact met de collega’s van Woonzorgnet-Dijleland.

Inwoners van Huldenberg en Oud-Heverlee krijgen voorrang. Het is echt onmogelijk om te zeggen wanneer een opname kan worden voorzien.  Soms kan een opname op zich laten wachten. In een andere periode kan het vrij snel gaan.

Inschrijvingen gebeuren steeds door het invullen van dit formulier:

Info en reservaties Dagcentrum Ter Meeren

E: dagcentrum@termeeren.be | T: 016 49 81 55

 

Info en reservaties Kortverblijf en Wonen in Ter Meeren

Ingrid Boogaerts
E: ingrid.boogaerts@termeeren.be  | T: 016 47 99 35

Bereikbaar tijdens de kantooruren van 9u tot 16u (niet op woensdag en vrijdag).