Zorgaanbod

Met de aanwezigheid van 8 kleinschalige woningen van 11 tot 15 bewoners, een centrum van kortverblijf (4 verblijfseenheden) en een dagverzorgingscentrum wil woonzorgcentrum Ter Meeren voor elke zorgfase een doeltreffend zorgaanbod aanbieden en inspelen op de wens van ouderen om zo lang mogelijk thuis te wonen.

Dagcentrum Ter Meeren

In dagcentrum Ter Meeren kunnen zorgbehoevende ouderen elke werkdag tussen 8u30 en 17u00 rekenen op zorg en een aangename zinvolle dag. Bezoekers bepalen zelf, in overleg met de thuiszorg en de verantwoordelijke van het dagcentrum hoeveel en welke dagen ze per week wensen te komen. Vervoer kan geregeld worden. [ meer informatie ]

Kortverblijf

Het kortverblijf biedt tijdelijke huisvesting en zorg aan ouderen met beperkte of uitgebreide zorgvragen. Hiermee willen we de mantelzorgers de kans geven om even op adem te komen en de bezoekers een veilige, aangename, huislijke omgeving aanbieden. [ meer informatie ]

Woningen

De 8 kleinschalige genormaliseerde woningen bieden plaats aan 108 personen die niet langer thuis kunnen verblijven. Een verblijf in één van de woningen van WZC Ter Meeren is aangepast aan ieders zorgvraag, gewoontes en mogelijkheden. Variërend van somatische tot comfortzorgen en de specifieke begeleiding van personen met dementie ligt de focus steeds op kwaliteit van leven. [ meer informatie ]