WZC Ter Meeren - Neerijse

Dagcentrum Ter Meeren

Zo lang mogelijk thuis wonen, in de eigen vertrouwde omgeving, het is de wens van vele ouderen. Soms is de zorgvraag echter zodanig dat dit voor de zorgbehoevende oudere of voor de mantelzorger moeilijk wordt.

Heb je zorg nodig maar wens je toch zo lang mogelijk thuis te blijven wonen? Wil je er als mantelzorger even tussen uit?

Dagverzorgingscentrum Ter Meeren biedt dan een oplossing.

Dagcenrum Ter Meeren wil zorgbehoevende ouderen:

 • de nodige zorg, aangename momenten en een zinvolle dagbesteding in een huiselijke en een veilige sfeer aanbieden
 • in contact brengen met lot- en generatiegenoten om zo hun leefwereld te verruimen
 • langer in staat stellen om thuis te blijven wonen en op die manier een opname in het woonzorgcentrum uitstellen.

Dagcentrum Ter Meeren wil mantelzorgers ontlasten en hen de nodige ademruimte bieden om de zorg thuis haalbaar te maken.

Je kan gebruik maken van het dagcentrum wanneer:

 • je door fysische problemen beperkt bent in mobiliteit en je zorg nodig hebt
 • je psychische problemen hebt zoals eenzaamheid, depressie of dementie
 • je sociaal contact of een zinvolle tijdsbesteding zoekt
 • het voor je zorgende partner en/of kinderen overdag te zwaar wordt, als zij even tijd voor zichzelf wensen.

 

Info en reservaties

Jacqueline Van Dreven, coördinator dagcentrum
E: jacqueline.vandreven@termeeren.be | T: 016 49 81 55

Openingsuren

Dagcentrum Ter Meeren is elke werkdag open van 8u30 tot 17u00. Bezoekers bepalen zelf, in overleg met je familie, de thuiszorg en de verantwoordelijke van het dagverzorgingscentrum hoeveel en welke dagen per week zij wensen te komen.

Vervoer

Familie kan de bezoeker zelf naar het dagverzorgingscentrum brengen of er kan gebruik gemaakt worden van de vervoersdienst van Ter Meeren. Het busje is speciaal uitgerust voor het vervoer van minder mobiele personen en heeft een gemakkelijke instapmogelijkheid.

Dagprijs

Inbegrepen in het geïndexeerde tarief:

 • verpleegkundige zorgen
 • dagbesteding en acitivteiten
 • incontinentiemateriaal
 • koffie, drank, warm middagmaal
 • ochtend- en avondvervoer