Centrum voor dagverzorging

Zo lang mogelijk thuis wonen, in de eigen vertrouwde omgeving, het is de wens van vele ouderen. Soms is de zorgvraag echter zodanig dat dit voor de zorgbehoevende oudere of voor de mantelzorger moeilijk wordt.

Heb je zorg nodig maar wens je toch zo lang mogelijk thuis te blijven wonen? Wil je er als mantelzorger even tussen uit?

Centrum voor dagverzorging Ter Meeren biedt dan een oplossing.

Het centrum voor dagverzorging wil zorgbehoevende ouderen:

 • de nodige zorg, aangename momenten en een zinvolle dagbesteding in een huiselijke en een veilige sfeer aanbieden
 • in contact brengen met lot- en generatiegenoten om zo hun leefwereld te verruimen
 • langer in staat stellen om thuis te blijven wonen en op die manier een huisvesting in het woonzorgcentrum uitstellen.

Het centrum voor dagverzorging wil mantelzorgers ontlasten en hen de nodige ademruimte bieden om de zorg thuis haalbaar te maken.

Je kan hiervan gebruik maken wanneer:

 • je door fysische problemen beperkt bent in mobiliteit en je zorg nodig hebt
 • je psychische problemen hebt zoals eenzaamheid, depressie of dementie
 • je sociaal contact of een zinvolle tijdsbesteding zoekt
 • het voor je zorgende partner en/of kinderen overdag te zwaar wordt, als zij even tijd voor zichzelf wensen.

Info en reservaties

E: dagcentrum@termeeren.be | T: 016 49 81 55

Openingsuren

Je kan er elke werkdag terecht van 8u30 tot 17u00. Bezoekers bepalen zelf, in overleg met de familie, de thuiszorg en de verantwoordelijke hoeveel en welke dagen per week zij wensen te komen.

Vervoer

Familie kan de bezoeker zelf brengen of er kan gebruik gemaakt worden van de vervoersdienst van Ter Meeren. Het busje is speciaal uitgerust voor het vervoer van minder mobiele personen en heeft een gemakkelijke instapmogelijkheid met rolstoellift.

Dagprijs

Inbegrepen in het geïndexeerde tarief:

 • verpleegkundige zorgen
 • dagbesteding en activiteiten
 • incontinentiemateriaal
 • koffie, drank, warm middagmaal