Jaarverslag

Woonzorgnet-Dijleland vzw publiceert jaarlijks een werkingsverslag met cijfers, statistieken, realisaties en planning van het kwaliteitsbeleid.