Zorgteam

Aanwezig, 24u per dag, staan verpleegkundigen en zorgkundigen in voor continue zorgverlening. Samen met maaltijdbegeleiders, medewerkers animatie en logistiek behartigen zij het wel en wee van de bewoners in een aangenaam woon- en leefklimaat.

De zorg is sterk afhankelijk van de zorgvraag en varieert van het stimuleren van zelfzorg, begeleiding en ondersteuning tot een uitgebreide fysieke zorgverlening. Een woonzorgcoach stuurt het reilen en zeilen met het oog op een optimaal leefklimaat en is het aanspreekpunt voor familie en bezoekers.

Artsen

De bewoner behoudt de eigen huisarts. Wie geen eigen huisarts heeft, kan een beroep doen op de vaste artsen. De huisartsen verbonden aan het woonzorgcentrum bepalen mee het zorgbeleid in de woningen.

 • Woning 1 en 2 : Dr. Ursula Segaert
 • Woning 3 en 4 : Dr. Willem Eysermans
 • Woning 5 en 6 : Dr. Paul Corty
 • Woning 7 tot 10: Dr. Linde Vancraen

De CRA (Coördinerend en Raadgevend Arts) is Dr. Ursula Segaert

Bijzondere gezondheidsproblemen worden in een formeel overleg met de huisarts, de CRA en de woonzorgcoach besproken. Indien nodig wordt de familie bij dit overleg betrokken.

Kinesisten

Met aangepaste oefeningen en specifieke behandelingen proberen we de mobiliteit van de bewoners te behouden en te verbeteren.

 • Revalidatie na een operatie of na een lichamelijke zware periode
 • Voorkomen van contracturen
 • Aandacht  voor zit- en ligcomfort en aanpassen van rolstoelen
 • Groepsgymnastiek
 • Ademhaling

Binnen de 77 woongelegenheden erkend als woonzorgcentrum met een bijkomende erkenning verbonden aan WZC Ter Meeren gebeurt de behandeling door de kinesisten binnen de dagprijs.

De gebruikers die gehuisvest zijn in de 31 woongelegenheden zonder een bijkomende erkenning hebben de vrije keuze van kinesist en daar is de behandeling niet inbegrepen in de dagprijs.

Animatie

Een aangepast activiteitenaanbod  betekent een aangename tijdinvulling en kans tot sociale contacten. Activiteiten gebeuren zowel individueel als in groep: huishoudelijke bezigheden, nieuwe of reeds gekende hobby’s, praten over de tijd van toen en over recente gebeurtenissen, een spel enz.

 • Regelmatig zijn er namiddaguitstappen.
 • Gezamenlijke activiteiten zoals een optreden, film of spreker hebben plaats in het cafetaria.
 • Op gezette tijden komen winkelkar en bibliotheek langs.

Het ontdekken, behouden  en ontplooien van mogelijkheden en interesses vormen een uitdaging voor de animatie-equipe.

Vrijwilligers

We kunnen rekenen op een groep enthousiaste vrijwilligers. Ze realiseren een belangrijke meerwaarde en een aanvulling op de professionele zorg. De vrijwilligers zijn er in de eerste plaats voor de bewoner. Omwille van de extra aandacht vormen ze in het dagelijkse leven van de bewoners een onmisbare schakel. Vrijwilligerswerk is niet geheel vrijblijvend, het steunt op een aantal afspraken en persoonlijk engagement.

 • Maaltijdbegeleiding en bewoners vergezellen tijdens uitstappen en consultaties buitenhuis.
 • Ondersteuning van activiteiten, optredens, feestelijke gebeurtenissen en eucharistievieringen.
 • Bediening in de cafetaria.