Leven

Contacten met de buurt en het plaatselijke verenigingsleven worden gestimuleerd:
spelende schoolkinderen, een activiteit in de gemeente Huldenberg, een modeshow of tentoonstelling.

Kansen tot ontmoeten

Tijdens de dag is er in de woningen altijd wel wat te beleven.

  • Bewoners ontmoeten elkaar en maken een praatje in de zithoek, iemand leest er de krant voor of er heeft een activiteit plaats .
  • Bezoek is op elk moment van de dag welkom. Bewoners zijn vrij om bezoek te ontvangen op de kamer, in de woonruimte of de zithoeken.
  • Ter Meeren wil actief deel uitmaken van een gemeenschap.

Familie

Ondanks de dagelijkse inzet van medewerkers is de vriendschap en betrokkenheid van familie en vrienden echt onmisbaar. Zonder hun aanwezigheid valt warme zorg in het niets. Wij appreciëren engagement van familie zeer sterk en geven kansen om partner in de zorg te blijven:

  • Vrij bezoek op alle ogenblikken van de dag.
  • Invulling van bezoek zoals men het zelf wenst.
  • Tijdens het verblijf kan familie een hartelijke taak in de directe zorg blijven vervullen.
  • Iedereen is welkom op alle activiteiten.
  • Familie kan samen met de bewoner tafelen in een rustige sfeer.

Medewerkers luisteren, geven antwoord op vragen, gaan op zoek naar oplossingen: je kan altijd bij hen terecht. Transparante, eerlijke en oprechte communicatie als basis voor vertrouwen.  Een goede relatie met bewoners en familie steunt op een open dialoog.