Zorgen

Hier zorg geven is rekening houden met noden en behoeften, geborgenheid en ondersteuning bieden.
Met  respect voor het unieke zijn van mensen voortdurend zoeken naar aanpassingen  en streven naar persoonlijke zorg.

Persoonlijke zorg

Zorg betekent technisch bekwame medewerkers die beschikken over moderne hulpmaterialen. Maar er is meer. Bewonersgerichte zorg houdt rekening met noden en behoeften, met wensen en mogelijkheden. De geboden zorg kan daarom erg variëren.

Bewoners met dementie hebben nood aan een specifieke belevingsgerichte begeleiding.
Omwille van hun ziekte leven zij meer in het verleden. Medewerkers gaan mee in het verhaal van de bewoner en gaan op zoek gaan naar veiligheid en geborgenheid.

Bewoners met een hoge zorgvraag hebben in de eerste plaats behoefte aan comfortzorg.
Medewerkers geven aandacht aan comfortabel zitten, liggen en verzorgd worden, comfortabel eten en drinken. Relaxatiebaden dragen bij tot een goed gevoel.

Bewoners met beperkte mobiliteit rekenen  vooral op de hulp van aangepaste materialen en hulpmiddelen: een rollator, een elektrisch hoog-laagbed, functionele  rolstoelen en zetels, actieve en passieve tilliften.  Ze maken het comfortabel en bieden een zekere vrijheid.

Bewoners met een zekere zelfstandigheid krijgen van medewerkers ruimte, ondersteuning en aan-moediging tot zelfredzaamheid.  Want doen wat je zelf kan, geeft moed en zelfvertrouwen. Vaak ligt dit in kleine dingen.

Bij ziekte kunnen bewoners rekenen op extra aandacht en steun.

Alhoewel er gestreefd wordt naar zo weinig mogelijk verhuizen van kamer kan het zijn dat wanneer de zorgvraag dermate en blijvend verandert,  in samenspraak met alle betrokkenen een overstap naar een andere woning aangewezen is.

Opname in het ziekenhuis gebeurt in het ziekenhuis naar eigen keuze.

Tijdens de laatste levensfase  is palliatieve zorg basis voor een waardig en sereen afscheid.

 

Vriendelijkheid, aanwezigheid

Zorg gaat verder dan louter het lichamelijke en het medische.
Ze draagt zorg voor de ganse persoon, speelt in  op wat bewoner, familie en vrienden, beleven.

‘Er zijn’ op elk moment van de dag, 24 uur op 24, op iemand kunnen rekenen: een veilig en vertrouwvol gevoel.

Aandacht geven aan moeilijke momenten, aan weemoed en verdriet behoort eveneens tot onze zorgopdracht.

Een vriendelijke lach, een welgemeende handdruk, een luisterend oor, ze doen ieder mens deugd.