Aanpassing bezoekregeling WZC Ter Meeren vanaf 30/10/2020

Beste bewoner en familie,
Beste medewerker,

Naar aanleiding van de beslissingen van de Vlaamse Regering (27 oktober) en de aangepaste richtlijnen van
het agentschap “Zorg en Gezondheid” (28 oktober) dienen we de bezoekregeling nogmaals aan te passen.
Samengevat komt het erop neer dat elke bewoner recht heeft op twee bezoekers: 1 vast kamer
(knuffel)contact en 1 vast beschermd contactbezoek. Alle andere afspraken blijven momenteel dezelfde.

o Kamerbezoek: beperkt tot slechts 1 en steeds dezelfde geregistreerde bezoeker die de bewoner
opneemt in zijn/haar bubbel. Hier kan onbeschermd contact en mag er een lekkere knuffel worden
gegeven. We raden wel aan je mondmasker aan te houden wanneer je elkaar bijvoorbeeld knuffelt,
maar rekenen hierbij vooral op jullie verantwoordelijkheidsgevoel.

o Beschermd contactbezoek: Elke bewoner mag bijkomend nog 1 vast beschermd contactbezoek
hebben voor de volgende 2 weken in een gemeenschappelijke ruimte en dit voor 30 minuten in een
beveiligde omgeving. Na 2 weken kan deze persoon wisselen, mits aanmelding via
bezoek@termeeren.be.

o Bezoekers worden gevraagd om een chirurgisch mondmasker op de correcte manier te dragen

We vinden het heel belangrijk te weten wat jullie ervaringen, bedenkingen en suggesties zijn. Maak deze
gerust over aan ons via het gekend mailadres bezoek@termeeren.be

Met vriendelijke groeten,
Het outbreakteam van Ter Meeren