Bevraging bezoekregeling najaar

Beste     bewoners,                                                                                                                                                    Neerijse, 27 augustus 2020

families,

medewerkers,

 

Vanmorgen hadden we het genoegen een overleg te hebben met minister Wouter Beke. Hij neemt de bezoekregelingen van Ter Meeren – Woonzorgnet Dijleland als good practise voorbeeld mee naar de Task Force. In bijlage de perstekst hierover. Dit is een gezamenlijke opsteker voor al wat éénieder tot nu toe gedaan heeft. Dankzij de inzet en het geduld van zowel bewoners, bezoekers als medewerkers, hebben we het volste vertrouwen in de toekomst. Samen kunnen we met gedragen verantwoordelijkheid de komende maanden verder tegemoet gaan.

Daarom zijn we wederom hier om jullie input te vragen i.v.m. toekomstige bezoekregelingen. Er is nog geen officieel schrijven van het agentschap zorg en gezondheid gekomen, maar gezien de besmettingscijfers dalen, vermoeden we dat we binnenkort terug wat kunnen versoepelen.

Bovendien loopt de zomer op zijn einde en zullen de wandelbezoeken die nu massaal gereserveerd worden, minder geliefd zijn.

Daarnaast zijn de uitgestelde bouwplannen van Ter Meeren, nu terug in gang geschoten en wordt in het najaar het hoofdgebouw van het oude deel afgebroken. Hier komt dan een nieuwbouw met 4 kleinschalige woningen telkens voor 8 bewoners.

Het wordt dus een hele denkoefening om zo veel mogelijk bezoek te organiseren. Rekening houdend met de koudere temperaturen, de beperkte gemeenschappelijke ruimtes die we tijdelijk zullen hebben én natuurlijk de algemeen geldende coronamaatregelen. Opnieuw vinden we het belangrijk om zoveel mogelijk perspectieven mee te nemen in eventuele volgende versoepelingen en aanpassingen in de winterperiode. Graag dus jullie inbreng.

Zouden jullie ten laatste woensdagavond 2 september aan Hilde (hilde.depuydt@termeeren.be) kunnen laten weten wat jullie behoeften en wensen zijn met betrekking tot toekomstige bezoeken. U mag een vrij mailtje sturen of de vragen op de achterkant van deze brief beantwoorden en doormailen. U kan het papier met de antwoorden ook in het sas, in de doos hiervoor bestemd, steken.

Vanuit al jullie meningen zullen we een synthese maken en samen met de opgelegde maatregelen vanuit de overheid en het overleg van het outbreakteam een uitwerking voorstellen. Het is belangrijk dat we dit verhaal samen blijven schrijven en de verantwoordelijkheid voor het evenwicht tussen welbevinden en veiligheid samen opnemen.

Met vriendelijke groeten,

Het outbreakteam van Ter Meeren

 

 

NAAM (niet verplicht): ………………………………………………………………………..

 

Ik ben

  • Bewoner
  • Familie
  • Medewerker

 

 

  1. Indien de besmettingscijfers onder controle blijven, dan wil ik graag dat volgende bezoeken kunnen doorgaan in Ter Meeren: (vb wandelbezoek, kamerbezoek, bezoek in gemeenschappelijke ruimte, …)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

  1. Deze voorwaarden zijn noodzakelijk om een bezoek te brengen aan een bewoner in Ter Meeren:

(vb preventiemaatregelen, aantal bezoekers per bezoekmoment, tijdsduur van een bezoek, …)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

  1. Volgende bezoeken zie ik in de winter maanden niet haalbaar of hoeven niet voor mij:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

  1. Andere voorstellen of iets dat ik nog graag wil melden:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………