WZC Ter Meeren - Neerijse

Bewonersparlement

‘De cliënt participeert en maakt het verschil’, ‘vraaggestuurde zorg’, ‘de cliënt centraal’, ‘eigen regie in eigen handen’, de bewoner als partner in de zorg’ … het zijn slogans, maar hoe maak je effectief werk van participatie, van inspraak en familiebetrokkenheid?

Een open en gelijkwaardige dialoog

Om bewoners effectief deel te laten uitmaken van de organisatie steken we de bewonersadviesraad in een nieuw kleedje en wordt op voorstel van de bewoners, ‘Het Parlement’ opgericht. Dit forum wil een stap verder gaan dan de bewonersadviesraad. In eerste instantie willen we luisteren naar de noden en verwachtingen van bewoners. Actief luisteren en op zoek gaan naar die zaken en vragen waar bewoners mee zitten en hen een duurzame oplossing voorstellen. Daarnaast willen we de bewoners daadwerkelijk betrekken bij veranderingsprocessen, bij visiebepaling, bij ethische vragen, bij de diverse beleidskeuzes over wonen, leven en zorgen die binnen Ter Meeren gemaakt worden. Zo zal ‘Het Parlement’ als focusgroep fungeren bij het proces van Innovatieve Arbeidsorganisatie, een project dat in 2018 doorheen gans de organisatie van start gaat.

Als bewoners mee keuzes maken moeten ze ook goed geïnformeerd worden…

Op vraag van de bewoners worden op regelmatige wijze zowel interne als externe sprekers over allerhande thema’s uitgenodigd: financiering van de ouderenzorg en de structuur van Woonzorgnet-Dijleland kwamen reeds aan bod. Ook familiebetrokkenheid maakt essentieel deel uit van de participatiecultuur waaraan we met z’n allen werken. Tijdens et hele zorgtraject hebben verschillende gesprekken met de bewoner en zijn naasten plaats. Doel is om de familie continu te betrekken: vanaf de eerste kennismaking tot en met het afscheid bij het verlaten van ons huis, om welke reden ook!