Bezoekregeling juli

Beste bewoners,
families,
medewerkers,

Via deze brief geven we jullie graag feedback over de enquête ivm de bezoekregeling en de planning voor
de komende weken.
Er werden in het totaal 68 antwoorden teruggestuurd.
– 23 bewoners
– 34 familieleden
– 11 medewerkers
Er zijn 45 deelnemers aan de enquête, die vragen dat de bezoekregeling nog blijft zoals die is, mits een
aantal kleine versoepelingen. Deze hebben we zo veel als mogelijk verwerkt in de bestaande bezoek
mogelijkheden.
In totaal verlangen 21 personen naar kamerbezoek (8 bewoners, 10 familieleden, 3 medewerkers). Deze
vraag was voor sommigen dringend, anderen voor verdere toekomst als er meer zicht is op het feit of er al
dan niet terug meer besmettingen komen door de versoepelingen in de maatschappij.
Rekening houdend met deze feedback en de aangepaste maatregelen doorgestuurd door het agentschap
zorg en gezondheid op 24 juni stellen we volgende regeling voor vanaf 1 juli 2020.

1. Terrasbezoeken
Deze blijven bestaan en worden nog steeds gereserveerd via het online reserveringssysteem. U kan 2
keer per week een terrasbezoek aanvragen. De locatie wijzigt voor sommige woningen.
– W 1-2 in de witte tent aan ingang w 1-2
– W 3-4 in de witte tent aan woning 4, te bereiken via binnentuin
– W 5-6 op 1e
verdiep oude bouw, via de buitentrap vooraan het gebouw, vlak bij de parking
– W 7-8 in de tent aan het terras van woning 8

2. Wandel en uitstapbezoeken
U kan in de namiddagen (van maandag tot en met zaterdag) tussen 13u en 16u de bewoner komen
afhalen aan het sas. U kan dan een wandeling doen op het domein van Ter Meeren of in de omgeving.
Bewoners kunnen ook met u naar huis of mee voor een uitstapje.
U vraagt het start uur van uw wandelbezoek aan tot de dag zelf voor 11u. Er is geen beperking op het
aantal van deze bezoeken per week en op de lengte van dit bezoek. Mits respect van de sociale bubbel
binnen uw familie kunnen meerdere bezoekers, ook kinderen.
U mailt volgende gegevens naar bezoek@termeeren.be (registratie i.f.v. contact tracing, nog steeds
verplicht):
o Dag en datum van uw wandelbezoek
o Naam bewoner
o Wie gaat er mee (namen van de bezoekers)
o U bevestigt op eer in deze mail dat u (en de eventuele andere bezoekers) op het moment
van uw bezoek geen symptomen vertonen van ziekte en de laatste 14 dagen niet in contact
zijn geweest met iemand met ziektesymptomen.
o Indien wij deze gegevens hebben, bevestigen we uw bezoek via mail
– U draagt als bezoeker een mondmasker dat u van thuis meebrengt (chirurgisch of stoffen). Bewoner
draagt een stoffen mondmasker dat Ter Meeren ter beschikking stelt en wast. Als u buiten bent en
de social distance van 1,5m is er, dan kan het mondmasker even uit. Een knuffel of arm in arm
wandelen is wel met mondmasker.
– Bezoekers en bewoners ontsmetten of wassen de handen voor en na het wandelbezoek.
– Wanneer er een positieve test is bij één van de bewoners, wordt deze bezoekregeling onmiddellijk
stopgezet voor de ganse woning.

3. Cafetariabezoek
Bezoekmomenten in de cafetaria kunnen 1 keer per week. U reserveert ook via het online
reserveringssysteem zoals de terrasbezoeken. Het is voor ons niet haalbaar om dit bezoek ook in het
weekend te voorzien. Vermits de vraag naar cafetariabezoeken niet groot is, zal de shift van 13u
geannuleerd worden.
Bezoekers verzamelen tegen het startuur via de binnentuin op het terras aan de cafetaria. Daar krijgen
jullie een face shield. De bewoner heeft geen extra bescherming tijdens het cafetaria bezoek. Tijdens dit
bezoekmoment kan u iets drinken en een ijsje eten. Als u de afstand van 1,5m heeft, dan kunnen
mondmaskers en/of face shield uit. Indien u de bewoner graag helpt tijdens het cafetariabezoek om iets
te eten of te drinken, dan doet u het face shield aan. Een bezoek kan aangevraagd worden voor volgende
dagen, keuze uit 2 shiften (14u-14u45 of 15u-15u45):
– Maandag: w 1-2
– Dinsdag: w 5-6
– Donderdag: w 3-4
– Vrijdag: w 7-8

4. Kamerbezoek
Voorlopig is er nog geen vrij kamerbezoek. Bezoek op de kamer is enkel toegelaten in een
palliatieve/terminale fase of als de bewoner niet meer in de mogelijkheid is om de kamer te verlaten. Dit
kan tijdelijk zijn of gedurende langere tijd. De woonzorgcoach neemt contact met u op, indien een
kamerbezoek gewenst is.
Wilt u een uitzondering op al deze maatregelen, dan kan u dit aanvragen via bezoek@termeeren.be. We
bekijken dan samen met de woonzorgcoach wat mogelijk is.

Volgende maatregelen blijven gelden tijdens elk bezoek op de terreinen van Ter Meeren:
➢ De bewoner behoudt ten allen tijde de keuzevrijheid om al dan niet bezoek te ontvangen en te
bepalen wie deze wenst (binnen de bezoekregeling) dat bij hem of haar op bezoek komt.
➢ Bezoek bij een bewoner kan enkel plaatsvinden als de bewoner (die bezoek wil ontvangen) én de
bezoekers gedurende 14 dagen voorafgaand aan het bezoek geen symptomen vertoonden, en de
laatste 14 dagen niet positief getest werden op COVID-19. Uitzonderingen worden beslist door de
directie, na afstemming met de CRA, en eventueel de bewoner.
➢ U bewaart zoveel mogelijk de social distance van 1,5m
➢ U draagt een mondmasker vanaf u op het domein komt of uit de auto stapt op het domein.
➢ U kan rechtstreeks pakjes geven aan elkaar tijdens de bezoeken. Grotere stuks en was wel nog steeds
via het sas door geven. De was hoeft niet meer in een dubbel zak systeem. Eén zak is voldoende, met
duidelijk de naam en kamernummer op.
➢ Wie geen internet of mail ter beschikking heeft neemt voor alle reservaties telefonisch contact op met
het onthaal op weekdag tussen 9u en 16u. Niet bellen naar de woningen hiervoor.

Met vriendelijke groeten
In naam van het Outbreakteam,
Eddy Devolder