Bezoekregeling vanaf 1/3/2021

Beste bewoner, beste familie, beste medewerker,

De volledige vaccinatieronden zitten erop in WZC Ter Meeren. Dankzij de grote respons zowel bij de bewoners (99,07%) en de medewerkers (94%) halen we een mooie grote maximale groepsimmuniteit. Naar aanleiding van deze vaccinatiegraad en de aangepaste richtlijnen van het agentschap “Zorg en Gezondheid” (18/02/2021) passen we de bezoekregeling aan.

 

De nieuwe maatregelen gaan in voege vanaf maandag 1/3/2021

Grote kanttekening voor de volgende 14 dagen:
Huldenberg heeft net nu spijtig genoeg af te rekenen met een uitbraak van de Britse variant in de scholen. Daarom vragen we aan bezoek om gedurende de volgende 14 dagen heel voorzichtig te zijn! Pas je zelf op kinderen, gelieve dan even je bezoek uit te stellen.

Bezoek:

 1. Kamerbezoek:
  • 2 geregistreerde knuffelcontacten. Omwille van de hoge besmettingscijfers in de omgeving en de lage vaccinatiegraad, vragen we om toch zoveel mogelijk het mondneusmasker correct te dragen tijdens het bezoek. Deze twee nauwe contacten komen telkens apart op bezoek en mogen hun inwonende partner meebrengen. We vragen om afstand te houden en geen contact met de andere bewoners te hebben.
 2. Beschermd bezoek:
  • Een geregistreerde beschermde bezoeker kan op de kamer met mondmasker en respecteren van de veilige afstand. Hier wordt bezoek beperkt tot 1 persoon, tenzij er een tweede persoon behorend tot dezelfde bubbel meekomt.
   Bezoekers die toch graag gebruik maken van het bezoek achter plexiglas kunnen dit ook nog doen.

 

We vragen aan het bezoek om mee alert te zijn dat de kamer voldoende verlucht en geventileerd wordt tijdens het bezoek. We stimuleren dat bezoek zoveel als mogelijk buiten plaatsvindt en er kan genoten worden van het mooie weer.

 

Deze 3 contacten mogen om de 14 dagen veranderen.

Gelieve jullie vooraf te registreren als knuffelcontact of als beschermd bezoek door: via mail naar bezoek@termeeren.be de namen van de twee knuffelcontacten en de naam van de beschermde bezoeker door te geven.

Bezoeken worden nog steeds ingepland via de gekende bezoekplanner/Keyplanner op onze website (www.termeeren.be/bezoekplanner). Geef hierin duidelijk aan of u alleen komt of u samen met uw partner op bezoek komt.

 1. In de buitenlucht:
  • Hier mag je maximaal met 4 personen (bewoner inbegrepen) samenkomen, weliswaar op een veilige afstand en met een mondneusmasker. De geregistreerde bezoeker (knuffelcontact of beschermd bezoek) registreert zijn bezoek ook vooraf via de keyplanner en brengt de bewoner naar buiten om de andere 2 bezoekers te zien. We vragen om hier afstand te houden en geen contact met de andere bewoners te hebben.
  • Een van de twee geregistreerde kamerbezoekers kan de bewoner komen ophalen voor een uitstap. Hiervoor dien je steeds te reserveren door een mail te sturen naar bezoek@termeeren.be. In deze mail vermeldt u de uitstap, datum, uur en wie hier aanwezig zal zijn. Tijdens deze uitstap gelden de nationale richtlijnen.

 

Om alles vlot en veilig te laten verlopen, herhalen we graag de afspraken:

Gedurende het hele bezoek en vanaf men de site betreedt, draagt de bezoeker een chirurgisch mondneusmasker en dus bij voorkeur ook op de kamer, dit omwille van de lage vaccinatiegraad buiten het woonzorgcentrum.

Het bezoek mag samen met de bewoner een uitstap maken volgens de geldende nationale richtlijnen. Een bewoner meenemen voor een bezoek aan meerdere familieleden tegelijkertijd kan niet (cfr. de nationale richtlijnen inzake het aantal contacten).

Het bezoek mag niet plaatsvinden indien de bezoeker en de bewoner:

 • ziektesymptomen vertonen van covid, griep, verkoudheid, keelontsteking, … in de afgelopen 14 dagen
 • een hoog-risico contact hebben gehad in de afgelopen 14 dagen, ook als de test negatief is
 • positief getest werden
 • bijkomend is bezoek ook niet toegestaan voor bezoekers die naar een oranje of rode zone op vakantie zijn gegaan de voorbije 14 dagen

 

Een correcte handhygiëne is verplicht. Bezoekers wassen of ontsmetten voor en na het bezoek hun handen. Alcoholgel is op verschillende plaatsen voorzien.

 

We vragen om te wachten met nieuwe reservaties voor volgende week, tot vrijdagavond (26/2). Zo hebben we de tijd om de nodige aanpassingen aan de website en de bezoekplanner door te voeren.

Indien er vragen zijn, kan u ons contacteren via bezoek@termeeren.be of tijdens de kantooruren op 016/47 13 51. We vinden het heel belangrijk te weten wat jullie ervaringen, bedenkingen en suggesties zijn. Maak deze dus gerust over. Uitzonderingen zijn ook altijd bespreekbaar. We waarderen jullie immense inspanningen. Samen staan we sterk!

Het Outbreakteam