Bezoekregeling vanaf 15/3/2021

Beste bewoners, beste familie ,beste bezoeker en  beste medewerkers,

 

De nieuwe bezoekregeling is sinds 14 dagen geldig en verloopt vlot. Het outbreakteam van Ter Meeren kwam deze week samen om alsnog  een lichte versoepeling voor te stellen.  We stellen deze dan ook graag aan u voor:

Volgende kamerbezoekregeling gaat in op 15/03/2021

Knuffelcontact op de kamer:

 • Elke bewoner mag 2 vooraf geregistreerde knuffelcontacten hebben. Deze mogen om de 14 dagen wisselen (doorgeven via bezoek@termeeren.be)
  • Knuffelcontact mag 1 iemand uit zijn eigen bubbel meebrengen.
  • Kinderen tellen mee als tweede persoon op kamerbezoek ,dit omwille van de ruimte van de kamer (uitgezonderd een baby of peuter die op de schoot blijft zitten van de bezoeker)
  • De bewoner kan met zijn knuffelcontact mee naar huis. Andere gezinsleden van dit huisbezoek houden zich dan aan de regels van het dragen van een chirurgisch mondmasker en respecteren de afstand van 1,5 meter.

Ondanks dat het niet verplicht is, is het aangeraden, wenselijk dat ook de knuffelcontacten het chirurgisch mondmasker blijven gebruiken op de kamer. Tijdens het kamerbezoek vragen wij ook de kamer te ventileren door het venster open te zetten tijdens het bezoek.

 

Overige bezoek op de kamer:

 • Elke bewoner kan onbeperkt beschermd bezoek ontvangen op de kamer
  • De bezoeker kan met 1 persoon  vanuit dezelfde bubbel op kamerbezoek komen
  • Deze bezoekers dragen steeds een chirurgisch mondmasker, respecteren de afstand van 1,5 m in de kamer, tijdens bezoek wordt venster geopend.
  • Jullie reserveren dit bezoek ook altijd via de bezoekplanner/kamerbezoek

 

Alle bezoeken dienen nog steeds via de bezoekplanner aangevraagd te worden . Of indien dat niet mogelijk is telefonisch op het nummer  016 47 13 51.

Huisbezoek/uitstap van de bewoner met het knuffelcontact, dient aangevraagd te worden via bezoek@termeeren.be

Wil je toch liever geen kamerbezoek, dan kan beschermd bezoek (achter glas) nog steeds in de daarvoor voorziene bezoekhoek . Geef dit duidelijk aan als je bezoek aanvraagt in de bezoekplanner (bij opmerkingen) dan kunnen wij de bewoner naar het bezoek brengen op het aangevraagd tijdstip. 

Het dragen van chirurgisch mondmasker, respecteren van de afstand is nog steeds verplicht vanop de parking en bij het binnenkomen van het WZC.

 

Bezoek mag niet plaatsvinden indien de bezoeker, bewoner:

 

 • Ziektesymptomen vertonen in de afgelopen 14 dagen
 • Een hoog-risico contact hebben gehad in de afgelopen 14 dagen, ook als test negatief is
 • Positief getest werden
 • Bezoek niet toegestaan voor bezoekers die naar een rode zone zijn geweest in de laatste 14 dagen

 

We delen ook graag met u een schrijven van de CRA Dr Segaert:

Aan de  bewoners en hun familieleden,

 

Het is lang geleden dat ik als arts nog zo gelukkig was! Het is een feit: de bewoners zijn allen met succes en zonder bijwerkingen gevaccineerd tegen covid. Hiermee is ons door Pfizer de garantie gegeven dat niemand van de bewoners en personeelsleden een ernstig ziekteverloop meer zal vertonen of moet worden opgenomen. Feest! Hierdoor kunnen we de o zo nodige contacten met de buitenwereld weer stilaan normaal laten verlopen.

Wat ons vaccin echter nog niet voldoende bewezen heeft, is dat het mogelijks bescherming biedt tegen besmettelijkheid. Het is daarom dat het zeer belangrijk blijft de afstandsregel en de mondneusmaskerplicht te blijven respecteren. Ook voor de knuffelcontacten is het aangeraden het chirurgisch mondmasker  zo veel mogelijk te gebruiken (ondanks dat het niet verplicht is) gezien deze contacten zelf nog niet gevaccineerd zijn en mogelijk tot een risico groep behoren door leeftijd alleen. De gevaccineerde bewoner kan u nog besmetten zonder zelf ziek te zijn .Ook is het niet opportuun in een tijd waar elke hoest of koorts moet getest worden op covid steeds tot kamerisolaties over te moeten gaan. Ook andere beestjes zijn niet welkom.

Het mooie weer is op komst en ondersteunt ons in het advies om zoveel mogelijk buitenbezoeken te plannen. Als een kamerbezoek toch beter is, mogen gezien de oppervlakte van de ruimte er maar twee bezoekers tegelijk aanwezig zijn. Houd een chirurgisch mondmasker aan, hou afstand en open het raam.

Laat mij u tot slot hartelijk bedanken voor jullie volgehouden inspanningen. We zijn op goede weg. We missen onze familieleden en vrienden zeer sterk. Hoopvol naar normalere tijden.

Hartelijke groeten

Ursula Segaert

CRA

 

Indien er vragen zijn, kan u ons contacteren via bezoek@termeeren.be of tijdens de kantooruren op 016 47 13 51. Ervaringen, bedenkingen, suggesties horen we graag van jullie, laat ze ons gerust weten. Uitzonderingen zijn ook altijd bespreekbaar. We waarderen jullie immense inspanningen, dank hiervoor en samen staan we sterk!

 

Het Outbreakteam.