Bezoekverbod in WZC Ter Meeren blijft van kracht tot nader order

Beste familie en bewoner

Jullie verwondering en ongenoegen, samen met dat van zovelen anderen, betreffende de richtlijnen die de Nationale Veiligheidsraad gisteren bij monde van premier Wilmes Vlaanderen instuurde, om het bezoekverbod in de woonzorgcentra te versoepelen, is aangekomen.

Vlaams Minister van Welzijn Wouter Beke, vindt samen met jullie en ons dat ‘veilig bezoek’ momenteel nog niet mogelijk is.  ‘Woonzorgcentra blijven in lockdown tot men klaar is voor veilig bezoek’, zegt de minister op Twitter.  ‘Dat is vandaag nog niet het geval. Deze namiddag zit de taskforce samen om te kijken hoe en wanneer dit terug mogelijk is. Uit respect voor de veiligheid van het personeel en de bewoners kunnen we nu geen risico nemen’.

We willen met z’n allen inzetten op zowel het welzijn als de gezondheid van de ouderen veilig stellen. Wanneer inderdaad de berichten dermate gunstig blijken in de toekomst betreffende het verslagen van dit kwalijke virus, zullen we jullie zeker snel berichten op welke manier we de geleidelijkheid van mogelijk bezoek trachten waar te maken.

Ik dank jullie nogmaals in naam van de medewerkers en mezelf om ons hierbij dagelijks te ondersteunen.

Ik wens jullie een zonnig weekend toe achteraan in jullie tuin , op jullie terras. Geniet ervan, maar blijf binnen je eigen vertrouwde omgeving!

 

Vriendelijke groeten,

Eddy Devolder, Campusdirecteur