Brief aan de bewoners op 7 april

Beste bewoner

Via de media worden we sinds het weekend bestookt met onheilspellende taferelen vanuit enkele woonzorgcentra. Dit alles dan moeten ondergaan en zelf bewoner zijn van een woonzorgcentrum en momenteel zoals iedereen afgesloten zijn van iedereen hier buiten zal je waarschijnlijk niet altijd een prettig gevoel geven. Gelukkig mag ik jullie samen met de woonzorgcoachen en de zorgmedewerkers nog iedere  dag melden dat jullie hier in een veilige omgeving wonen. De bewoner die dus eerder positief testte, heeft geen klachten, noch symptomen meer en heeft de voorgeschreven 14 dagen quarantaine mooi doorstaan.

De federale overheid kondigde ook de prioriteit aan om meer te gaan testen in  de woonzorgcentra.
De 20.000 beloofde testen worden verdeeld over de verschillende regio’s in ons land volgens het
aantal erkende woongelegenheden in de woonzorgcentra. Vlaanderen kan zo 11.243 testkits
verdelen.
Dit is ¼ van de capaciteit van de ouderen die gehuisvest zijn in een woonzorgcentrum. Dus de
overheid moest hier keuzes maken.
In Vlaanderen willen ze een aantal woonzorgcentra volledig testen.  

                           – In de selectie werden eerst de woonzorgcentra weerhouden die te kampen hebben met een hoger aandeel bewoners
en/of zorgpersoneel met COVID-19-ziekteklachten.
Zo heeft de Vlaamse Overheid  55 woonzorgcentra geselecteerd.
Deze woonzorgcentra kampen met de grootste uitbraken of lopen het hoogste risico op een uitbraak. Door in deze
woonzorgcentra iedereen te laten testen, wil de overheid  hen helpen om die uitbraak te beheersen en kan  Zorg en
Gezondheid zijn adviezen over uitbraakbeheersing verfijnen.   
                          – Daarnaast heeft de overheid nog 30 woonzorgcentra geselecteerd die op het moment van de selectie gelukkig nog lage
aantallen of zelfs geen zieke bewoners en personeelsleden
telden. Rekening houdend met de regionale spreiding
van de woonzorgcentra over de provincies zijn wij als WZC Ter Meeren willekeurig geselecteerd om jullie allemaal
te
testen.  

Deze reeks van testen moet de federale werkgroep van minister De Backer in staat stellen om daarna de testcapaciteit permanent te vergroten en in te zetten in de woonzorgcentra. De resultaten zullen ons ook leren voor welke doelgroepen we die uitgebreide testcapaciteit dan het beste inzetten, bijvoorbeeld specifiek voor de zorgverleners of breder. Deze eerste testfase moet dus toelaten om een gecoördineerde en geharmoniseerde teststrategie voor het hele Belgische grondgebied te bepalen via de Risk Management Group.

Momenteel bereiden we samen met de coördinerende arts van WZC Ter Meeren, dr. Ursula Segaert en haar collega’s dr. Willem Eysermans en dr. Paul Corty nog praktische afspraken voor over de geplande afnames, …
De leveringen van het testmateriaal zijn voorzien vanaf dinsdag 7 april 2020. In de loop van deze week zullen  dus ook de eerste testafnames starten.
De resultaten zullen individueel teruggekoppeld worden naar jou en je familielid. Verder wil ik dezelfde algemene transparante info als tevoren aanhouden en geef ik in mijn volgend schrijven de algemene resultaten  mee.

Vriendelijke en zonnige groeten
Eddy Devolder Campusdirecteur