Brief aan de familie op 5 maart

Beste familieleden,

Ook wij zijn begaan met de recente evoluties met betrekking tot het Coronavirus COVID19. De bewoners van Ter Meeren zijn erg kwetsbaar voor de symptomen van een eventuele virale infectie .  Daarom  willen  we jullie vragen onderstaande brief grondig te lezen en de gevraagde maatregelen met verantwoordelijkheidszin op te volgen.

Coronavirussen zijn een familie van virussen die een infectie veroorzaken bij mensen en verschillende dieren, waaronder vogels en zoogdieren zoals kamelen, katten en vleermuizen. Sommige coronavirussen van dieren zijn zoönotisch, wat betekent dat ze kunnen overdragen worden tussen dieren en mensen. 2019-nCoV is een nieuwe stam van het coronavirus die nog niet eerder bij de mens is vastgesteld. De symptomen variëren van milde tot ernstige luchtwegaandoeningen met koorts, hoesten en ademhalingsmoeilijkheden. Ouderen en mensen met bestaande chronische aandoeningen lijken kwetsbaarder voor ernstige symptomen: Severe Acute Respiratory Syndrome

Op dit moment volstaat het in een woonzorgcentrum om met extra aandacht de adviezen toe te passen die ook andere virale infecties (bv. griep) helpen voorkomen.

Maatregel  1.   Was en desinfecteer regelmatig je handen . Gelieve ook de desinfectiemiddelen niet te verplaatsen.

Maatregel 2.   – Hoest- en niesetiquette na  leven. 

                              – Bedek bij snuiten en niezen neus en mond met een papieren zakdoek. Gooi de zakdoek nadien in de vuilnisbak. Als je geen
zakdoek hebt, hoest of nies dan in de elleboog of voorarm (niet in je hand).  

                              – Was na hoesten of niezen je handen met water en vloeibare zeep. Gebruik papieren wegwerphanddoekjes om de handen te
drogen. 

                              – Vermijd om handen en kussen te geven.

Maatregel 3.   Indien je een virale infectie hebt stel dan je bezoek uit tot je genezen bent.

Maatregel 4.  Kom 14 dagen niet op bezoek indien je in een van de volgende landen of regio’s bent geweest.  
– China  
Zuid-Korea 
Iran 
Italië: provincies van Lombardië, Veneto en Emilia Romagna

Indien jullie nog vragen hebben kunnen jullie die steeds aan de woonzorgcoachen stellen.  Zij nemen contact met onze coördinerende Arts Dr. Ursula Segaert.

Erg bedankt voor jullie medewerking.

Vriendelijke groeten,

Eddy Devolder Campusdirecteur