Brief aan de familie op 7 april

Beste familie

Via de media worden we sinds het weekend bestookt met onheilspellende taferelen vanuit enkele woonzorgcentra. Dit alles dan moeten ondergaan vanop een afstand van je dierbaar familielid dat hier in Ter Meeren is gehuisvest, geeft niet altijd een prettig en veilig gevoel. Toch kan ik jullie op dit moment melden dat de bewoners bij dezelfde informatie rustig blijven, maar wel dagelijks aftoetsen of het hier nog allemaal ok is. En het is hier inderdaad tot de dag van vandaag prima. De bewoner die dus eerder positief testte, heeft geen klachten, noch symptomen meer en heeft de voorgeschreven 14 dagen quarantaine mooi doorstaan.

De federale overheid kondigde ook de prioriteit aan om meer te gaan testen in  de woonzorgcentra.
De 20.000 beloofde testen worden verdeeld over de verschillende regio’s in ons land volgens het
aantal erkende woongelegenheden in de woonzorgcentra. Vlaanderen kan zo 11.243 testkits
verdelen.
Dit is ¼ van de capaciteit van de ouderen die gehuisvest zijn in een woonzorgcentrum. Dus de
overheid moest hier keuzes maken.
In Vlaanderen willen ze een aantal woonzorgcentra volledig testen.  

                – In de selectie werden eerst de woonzorgcentra weerhouden die te kampen hebben met een hoger aandeel bewoners en/of 
                  zorgpersoneel met COVID-19-ziekteklachten. Zo heeft de Vlaamse Overheid  55 woonzorgcentra geselecteerd. Deze
woonzorgcentra kampen met de grootste uitbraken of lopen het hoogste risico op een uitbraak. Door in deze woonzorgcentra
iedereen te laten testen, wil de overheid  hen helpen om die uitbraak te beheersen en kan Zorg en Gezondheid zijn adviezen over
uitbraakbeheersing verfijnen.   
               – Daarnaast heeft de overheid nog 30 woonzorgcentra geselecteerd die op het moment van de selectie gelukkig nog lage aantallen
of
zelfs geen zieke bewoners en personeelsleden telden. Rekening houdend met de regionale spreiding van de
woonzorgcentra over de provincies zijn wij als WZC Ter Meeren willekeurig geselecteerd om de aanwezige bewoners te
testen
.
Deze reeks van testen moet de federale werkgroep van minister De Backer in staat stellen om daarna de testcapaciteit permanent te vergroten en in te zetten in de woonzorgcentra. De resultaten zullen ons ook leren voor welke doelgroepen we die uitgebreide testcapaciteit dan het beste inzetten, bijvoorbeeld specifiek voor de zorgverleners of breder. Deze eerste testfase moet dus toelaten om een gecoördineerde en geharmoniseerde teststrategie voor het hele Belgische grondgebied te bepalen via de Risk Management Group.

Momenteel bereiden we samen met de coördinerende arts van WZC Ter Meeren, dr. Ursula Segaert en haar collega’s dr. Willem Eysermans en dr. Paul Corty nog praktische afspraken voor over de geplande afnames, …
De leveringen van het testmateriaal zijn voorzien vanaf dinsdag 7 april 2020. In de loop van deze week zullen  dus ook de eerste testafnames starten.  De bewoners werden vandaag, dinsdag 7 april, hierover ook geïnformeerd. De resultaten zullen individueel teruggekoppeld worden naar de bewoner en jou als familielid. Verder wil ik dezelfde algemene transparante info als tevoren aanhouden en geef ik in mijn volgend schrijven de algemene resultaten  mee.

Het Agentschap Zorg en Gezondheid bepaalde vrij snel dat we als woonzorgcentrum een volledige opnamestop moesten naleven voor nieuwe bewoners die nog thuis wonen. Indien er een vrije kamer is, moeten we deze openstellen voor een opname van een oudere die
ontslagklaar is uit het ziekenhuis. Opname van nieuwe niet-(mogelijke) COVID-19 en (mogelijke) COVID-19 ouderen uit het ziekenhuis
kunnen we als directie van het woonzorgcentrum enkel weigeren  indien er geen vrije kamers beschikbaar zijn  en indien het ziekenhuis geen  beschermingsmaterialen die noodzakelijk zijn voor de (her)opname van een (mogelijke) COVID-19 bewoner/oudere in het woonzorgcentrum, voor 14 dagen onmiddellijk en tegelijkertijd met de transfer van de bewoner/oudere  kan meegeven.
Daarnaast vinden we het belangrijk dat de toekomstige bewoner die in WZC Ter Meeren vanuit het ziekenhuis zal worden gehuisvest, een mondmasker en handschoenen kan dragen wanneer er onmiddellijke zorgverlening door onze medewerkers moet worden verstrekt. Indien dit omwille van verschillende redenen niet haalbaar is voor de patiënt/bewoner, zullen wij deze patiënt/bewoner niet huisvesten. We willen ten allen tijde garant blijven staan voor de veiligheid van de bewoners en medewerkers. Het is door de grote vorm van solidariteit, begrip en het strikt toepassen van de beschermende maatregelen dat we  nog steeds mooi kunnen aantonen hoe weerbaar we zijn.  We blijven volharden in het veelvuldig handen wassen en afstand houden.

Verzorg jullie goed en indien vragen, bekommernissen, geef dan gerust een mailtje.

Vriendelijke en zonnige groeten
Eddy Devolder Campusdirecteur