Nieuwsbrief vanuit het OBT – 22 september

Beste bewoners, families, medewerkers,

We zijn met ons Outbreakteam gisteren samen geweest om een evaluatiecheck te doen van de sinds 7 september versoepelende maatregelen. Buiten de muren van het woonzorgcentrum zijn er geen fraaie cijfers op te tekenen. We tekenen ondertussen alweer een cijfer op van positief geteste Covid19 burgers dat hoger is dan 1200 per dag. Dus ieders waakzaamheid en verantwoordelijkheid is hier van uiterst belang om mekaars en eigen gezondheid te vrijwaren van een mogelijke besmetting. Niettemin willen we de bewoners van Ter Meeren zoveel als mogelijk dezelfde mogelijkheden hebben als eenieder binnen de samenleving. Iedereen is er zich natuurlijk van bewust dat een besmetting van een bewoner een impact heeft op de medebewoners, maar daar vertrouwen we op ieder van jullie.
Vanaf het ogenblik dat een bewoner (mogelijk) COVID-19 heeft, wordt er getest en zullen we telkens transparant communiceren waarbij de nodige tijdelijk te volgen verstrengde maatregelen worden meegedeeld. Versoepelen is namelijk maar mogelijk met een goed test- en quarantainebeleid. De basisvisie dat de bewoner aangeeft wie er op bezoek kan komen, blijft nog steeds dezelfde.

Om alles nog eens mooi op een heropfrissende manier kenbaar te maken, hieronder de basisregels die gelden voor elk bezoek:
– De bewoner behoudt ten allen tijde de keuzevrijheid om al dan niet bezoek te ontvangen en
te bepalen wie bij hem of haar op bezoek komt.
– Mondmasker aan vanaf u op het domein van Ter Meeren komt.
– Ontsmet of was de handen regelmatig. Ook nadat je aan je neus of mond bent geweest.
– Hou 1,5m afstand als u door de gangen en woningen van Ter Meeren loopt.
– Bent u ziek, al is het maar een lichte verkoudheid, dan stelt u uw bezoek even uit.
– Niet bellen naar de woningen voor bezoekregelingen.
– Als we merken dat u de regels even uit het oog bent verloren, dan zullen medewerkers u aanspreken om het te helpen terugvinden.

1. Kamerbezoek
✓ Dagelijks tussen 11u en 20u tijdens alle dagen van de week. Gelieve zelf in de familie af te spreken om bezoeken te spreiden.
✓ Aanvraag via de gekende bezoekplanner op de website van Ter Meeren. Hierdoor is de verplichte registratie meteen in orde. Een bezoek wordt aangevraagd, tot de dag zelf, voor 9u. Zo kunnen alle bezoeken tijdig aan de woningen doorgegeven worden.
✓ Maximum 1 kamerbezoek per dag per bewoner
✓ Kamerbezoek met maximum 2 personen (kinderen vanaf 12j inbegrepen).
✓ Gezien kruising tussen verschillende woningen nog moet vermeden worden zullen er verschillende toegangen open zijn. U gaat eerst langs de aangeduide sanitaire plaats om uw handen grondig te wassen en dan pas verder naar de woning.
• Bezoekers w 1-2 komen binnen via de hoofdvoordeur aan w 1-2. Daar kunnen zij de gang in en bellen aan bij de voordeur van w 1 of 2.
• Bezoekers w 3-4 komen langs het terras van de cafetaria, via de gang aan w 3-4, naar de voordeur van w 3 of w 4. Daar belt u aan, ook als de deur open staat.
• Bezoekers w 5-6 komen via de hoofdingang (door het sas) langs de gang van w 5- 6 tot aan de voordeur van w 5 of w 6. Daar belt u aan, ook als de deur open staat.
• Bezoekers van w 7-8 komen via de ingang achteraan Ter Meeren, naar de tussendeur aan de inkom van w 7 en 8. Daar belt u aan, ook als de deur open staat.
✓ U wacht aan de deur van de woning tot een medewerker u komt ophalen Gelieve wat geduld te hebben indien er niet onmiddellijk een medewerker komt opdagen. Het kan zijn dat die nog even een zorgmoment bij een bewoner afwerkt.
✓ Een medewerker begeleidt u naar de kamer van de bewoner. Niet in de gangen blijven praten of u in de livings begeven. De bewoner zal op het moment van uw bezoek door de medewerker naar zijn kamer gebracht worden.
✓ We raden het gebruik van het mondmasker altijd aan tijdens uw kamerbezoek. Indien u en de bewoner het wenst mag uw mondmasker uit, als u 1,5m afstand hebt of als de bewoner tot uw bubbel van 5 behoort. Bewoner draagt geen mondmasker op zijn kamer.
✓ U kan iets te eten of te drinken meebrengen om te nuttigen tijdens het kamerbezoek. Graag ook glazen of andere zaken hiervoor meebrengen en terug mee naar huis nemen om af te wassen. Wilt u de bewoner helpen met eten of drinken, dan doet u uw
mondmasker aan (tenzij de bewoner tot uw bubbel van 5 behoort) en wast of ontsmet u eerst nog eens extra uw handen.
✓ Wenst u bij mooi weer te gaan wandelen. Dan kan u de bewoner vanuit de kamer meenemen naar buiten en nadien weer terugbrengen. Hier draagt zowel bezoeker als bewoner een mondmasker, tenzij u tot de bubbel van 5 behoort.

2. Wilt de bewoner of de bezoeker liever geen kamerbezoek of bent u met meer dan 2 personen, dan kan u uw bezoek aanvragen via bezoek@termeeren.be. Ook ten laatste de dag zelf, voor 9u.
We voorzien dan voor u volgens beschikbaarheid en aantal personen, een plaats in een gemeenschappelijke ruimte. U kan dan indien gewenst ook iets te eten of te drinken meebrengen, mits het naleven van de algemene maatregelen. Kinderen zijn hier ook welkom.
o Datum en uur wanneer u wenst te komen
o Naam bewoner
o Naam aanwezigen en 1 telefoonnummer
o U bevestigt op eer in deze mail dat u (en de eventuele andere aanwezigen) op het moment van uw bezoek geen symptomen vertonen van ziekte en de laatste 14 dagen niet rechtstreeks in contact zijn geweest met iemand met ziektesymptomen.
o Indien wij deze gegevens hebben, bevestigen we uw bezoek via mail en laten we weten waar uw bezoek kan plaatsvinden.

3. Was en pakjes kunnen zelf afgegeven worden tijdens uw bezoek. Ook de was kan u zelf vanuit de kamer meenemen en de propere was in de kasten leggen. Brengt u iets zonder dat u op bezoek komt, dan kan u dit nog steeds in het sas leggen met naam en kamernummer op.

4. Bewoners meenemen naar huis kan. Deze ook aanvragen via bezoek@termeeren.be, ten laatstede dag zelf, voor 9u. In de mail:
o Datum en uur wanneer u de bewoner komt halen
o Naam bewoner
o U bevestigt op eer in deze mail dat u (en de eventuele andere aanwezigen) op het
moment van uw dit bezoek geen symptomen vertonen van ziekte en de laatste 14
dagen niet rechtstreeks in contact zijn geweest met iemand met ziektesymptomen.
o Indien wij deze gegevens hebben, bevestigen we uw bezoek via mail

5. Heeft u vragen of wil u toch nog iets bespreken, neemt dan contact via bezoek@termeeren.be.
Wie geen PC of smartphone ter beschikking heeft kan ons telefonisch bereiken op weekdagen
tussen 9u30 en 16u op 016/47 13 51

Met vriendelijke groeten,
Het outbreakteam van Ter Meeren