Brief familie 23 juli

Beste bewoners,
families,
medewerkers,

Vandaag, 23/7/2020, kwam het outbreakteam van WZC Ter Meeren samen naar aanleiding van de stijgende Corona-cijfers en de hieraan gekoppelde verhoogde waakzaamheid.
Op de agenda stond de bezoekregeling en bijhorende maatregelen.
Hierbij een verslag van wat er besproken is, deze wijzigingen zijn van kracht vanaf vrijdag 24 juli.

 1. Terrasbezoeken
  Deze blijven bestaan en worden nog steeds gereserveerd via het online reserveringssysteem. U kan 2 keer per week een terrasbezoek aanvragen.
 2. Wandelbezoeken
  U kan in de namiddagen (van maandag tot en met zaterdag) tussen 13u en 16u de bewoner komen afhalen aan het sas voor een wandeling enkel op het domein van Ter Meeren.
  De uitstapbezoeken worden tijdelijk gestopt.
  Bewoners kunnen voorlopig niet met u naar huis of mee voor een uitstapje. Bij een inbreuk zijn we verplicht een bewoner 14 dagen in quarantaine te plaatsen.
  U vraagt het start uur van uw wandelbezoek aan tot de dag zelf voor 11u. Er is geen beperking op het aantal van deze bezoeken per week, wel maximum 1 uur per keer.
  Mits respect van de sociale bubbel binnen uw familie kunnen meerdere bezoekers, ook kinderen als zij zich mee aan de aangegeven maatregelen houden.
  U mailt volgende gegevens naar bezoek@termeeren.be (registratie i.f.v. contact tracing, nog steeds verplicht):
  o Dag en datum van uw wandelbezoek
  o Naam bewoner
  o Wie gaat er mee (namen van de bezoekers)
  o Telefoonnummer contactpersoon
  o U bevestigt op eer in deze mail dat u (en de eventuele andere bezoekers) op het moment van uw bezoek geen symptomen vertoont van ziekte en de laatste 14 dagen niet in contact geweest bent met iemand met ziektesymptomen en de laatste 14 dagen niet teruggekeerd bent uit een risicogebied.
  o Indien wij deze gegevens hebben, bevestigen we uw bezoek via mail
  – U draagt als bezoeker steeds een mondmasker dat u van thuis meebrengt (chirurgisch of stoffen). Het mondmasker bedekt zowel de neus als de mond. Bewoner draagt steeds een stoffen mondmasker dat Ter Meeren ter beschikking stelt en wast.
  – Bezoekers en bewoners ontsmetten of wassen de handen voor en na het wandelbezoek en respecteren zoveel mogelijk de social distance.
  – Wanneer er een positieve test is bij één van de bewoners, wordt deze bezoekregeling onmiddellijk stopgezet voor de ganse woning.
 1. Cafetariabezoek
  Bezoekmomenten in de cafetaria kunnen 1 keer per week. U reserveert ook via het online reserveringssysteem zoals de terrasbezoeken. Het is voor ons niet haalbaar om dit bezoek ook in het weekend te voorzien.
  Bezoekers verzamelen tegen het startuur via de binnentuin op het terras aan de cafetaria. Daar krijgen jullie een face shield dat jullie tijdens het hele bezoek dragen. De bewoner heeft geen extra bescherming tijdens het cafetaria bezoek. Tijdens dit bezoekmoment kan u iets drinken en een ijsje eten. Een bezoek kan aangevraagd worden voor volgende dagen, keuze uit 2 shiften (14u-14u45 of 15u-15u45):
  – Maandag: w 1-2
  – Dinsdag: w 5-6
  – Donderdag: w 3-4
  – Vrijdag: w 7-8
 1. Kamerbezoek
  Voorlopig is er nog geen vrij kamerbezoek. Bezoek op de kamer is enkel toegelaten in een
  palliatieve/terminale fase of als de bewoner niet meer in de mogelijkheid is om de kamer te verlaten. Dit kan tijdelijk zijn of gedurende langere tijd. De woonzorgcoach neemt contact met u op, indien een kamerbezoek gewenst is.
  Wilt u een uitzondering op al deze maatregelen, dan kan u dit aanvragen via bezoek@termeeren.be. We bekijken dan samen met de woonzorgcoach wat mogelijk is.

 

Volgende maatregelen blijven gelden tijdens elk bezoek op de terreinen van Ter Meeren:
➢ De bewoner behoudt ten allen tijde de keuzevrijheid om al dan niet bezoek te ontvangen en te
bepalen wie deze wenst (binnen de bezoekregeling) dat bij hem of haar op bezoek komt.
➢ Bezoek bij een bewoner kan enkel plaatsvinden als de bewoner (die bezoek wil ontvangen) én de bezoekers gedurende 14 dagen voorafgaand aan het bezoek geen symptomen vertoonden, of de laatste 14 dagen niet positief getest werden op COVID-19 of de laatste 14 dagen niet teruggekeerd zijn uit een risicogebied. Uitzonderingen worden beslist door de directie, na afstemming met de CRA, en eventueel de bewoner.
➢ U bewaart zoveel mogelijk de social distance van 1,5m
➢ U draagt een neusmondmasker vanaf u op het domein komt of uit de auto stapt op het domein.
➢ U kan geen pakjes geven aan elkaar tijdens de bezoeken. Alles wordt via het sas doorgegeven. De was verpakken we opnieuw in een dubbel zak systeem, met duidelijk de naam en kamernummer op beide zakken.
➢ Was en pakjes staan opnieuw 24 uur apart, voordat ze naar de bewoner gaan. Bel aan voor dingen die gekoeld weggezet moeten worden.
➢ Wie geen internet of mail ter beschikking heeft neemt voor alle reservaties telefonisch contact op met het onthaal ( 016/47.13.51) op weekdag tussen 9u en 16u. Niet bellen naar de woningen hiervoor.

Net als de periode die achter ons ligt, gaan we samen (familie, bewoners en medewerkers) ook nu opnieuw en aanhoudend ons beste beentje en burgerzin inzetten om dit gevreesde beestje buiten de muren van het WZC Ter Meeren te houden.

Met vriendelijke groeten
In naam van het Outbreakteam,
Eddy Devolder