Brief familie 5 juni

Beste bewoner en familie,

Tijdens het outbreakteam (OBT) (samenstelling zie einde deze brief) van 5 juni werd de huidige
bezoekregeling van WZC Ter Meeren geëvalueerd.
Allereerst willen we jullie bedanken voor de eerlijke feedback die we mochten ontvangen. We zijn ons
eveneens ten zeerste bewust van het gemis aan sociale contacten en de moeilijke situatie die dit voor
elk van jullie teweegbrengt. We hebben elk perspectief meegenomen in de afweging naar mogelijke
aanpassingen van de bezoekregeling. Dit was geen eenvoudige opdracht. De meningen over de huidige
bezoekregeling zijn namelijk verdeeld. Over het algemeen zijn bewoners en bezoekers positief,
enkelen zijn licht bezorgd over de veiligheid van de bewoners bij verdere versoepeling en sommigen
geven aan de huidige bezoekregeling onvoldoende te vinden.
We hebben getracht een versoepeling van de bezoekregeling op touw te zetten die hieraan tegemoet
komt, maar die eveneens het risico op een mogelijke besmetting bewaakt en die praktisch haalbaar is.
De laatste weken, en zeker vanaf 8 juni, vinden er heel wat versoepelingen plaats in de samenleving.
Hierbij vinden wij het belangrijk om de evolutie van de cijfers de volgende weken op te volgen.
Het is namelijk zo dat de bewoners van WZC Ter Meeren tot de hoog risicogroep behoren en eens er
een besmetting aanwezig is binnen in een WZC, de verspreiding van het virus niet eenvoudig in te
perken is.
Bovenstaande afwegingen brachten ons tot de volgende regeling die ik jullie hier al in grote lijnen wil
aankondigen. De praktische uitrol en opstart zal vanaf half volgende week gefaseerd gebeuren.  Jullie
mogen dus heel gauw een volgende communicatie verwachten waar alles veel duidelijker en concreter
zal worden uitgestippeld.
We gaan de bezoekersregeling die we momenteel hanteren van tentenbezoek en uitzonderlijk,
individueel kamerbezoek bij palliatie of terminale zorg, geleidelijk uitbreiden met wandelbezoeken,
cafetariabezoek. De bewoners gaan intern al hun eigen woningbubbel kunnen vergroten tot een
bubbel met de aanleunende gekoppelde woning. Hiertoe zullen de lichtrijke gangen weer voor de
gekoppelde woningen opengesteld worden. Kruisbezoeken van bewoners uit verschillende bubbels
kan uitzonderlijk en in samenspraak met de zorgmedewerkers die dit mee ondersteunen en begeleiden.

Dit alles om de veiligheid van eenieder te bewaken en trachten te behouden. We kijken er
naar uit om samen met jullie hier mooie momenten van te maken!
Tevens wil ik nog een oproep doen om de afspraken rond de was en de pakjes nog eens te herhalen.
Deze worden  door velen goed opgevolgd. Bedankt hiervoor!
Niettemin ? blijven er toch een aantal
aandachtspunten:
• Was wordt gebracht in twee zakken met duidelijke vermelding van naam en kamernummer op beide zakken!
• Graag pakjes en was apart verpakken. Geen voedingswaren in eenzelfde zak meegeven aub.
• Omdat alles 24u moet blijven staan voordat het naar de woningen gaat, vragen we om bederfbare waren apart te verpakken en de naam en kamernummer te noteren. Wij zetten het dan zolang in de frigo. Probeer dit zo beperkt mogelijk te houden. Best voor deze artikelen
even aanbellen.
• Op zaterdag wordt om 14u  pakjes en was van vrijdag rond gebracht. De pakjes die in het
weekend gebracht worden gaan pas maandag naar de woningen en worden dus ook niet in de
frigo gezet. Houd hier rekening mee.
Er is een team dat verantwoordelijk is voor de pakjes en de was. U kunt met vragen hieromtrent bellen
naar Ingrid Boogaerts  016/ 479935 op de werkdagen. Bel hiervoor niet naar de woningen om de
medewerkers van de zorg zoveel mogelijk te ontlasten.

Wederom hebben we met spijt vandaag laat in de namiddag de boodschap gekregen van de externe
wasserij Cleanlease dat ze organisatorisch niet in de mogelijkheid zijn om vandaag de propere was
terug te bezorgen. Maandag zal deze dan afgeleverd worden. We hebben onmiddellijk ons
ongenoegen geuit en de ophaal en aflevering naar twee momenten in de week laten brengen.
Voortaan zal er op dinsdag en vrijdag was worden opgehaald en zuiver worden afgeleverd. We
betreuren dat de opstart zo hobbelig verloopt.

Vriendelijke groeten
Eddy Devolder Campusdirecteur

Samenstelling Outbreakteam (OBT): 

• Dr. Ursula Segaert, vaste arts W78 en CRA (coördinerend raadgevend arts) van WZC Ter Meeren
• Dr. Paul Corty, vaste arts W56
• Dr. Willem Eysermans, vaste arts W34
• Dr. Guido Vandenbergh, vaste arts W12
• Griet Robberechts, algemeen directeur Woonzorgnet-Dijleland
• Maarten Wyndaele, woonzorgcoach W12 • Marina Keustermans, woonzorgcoach W34
• Kathleen Dhont, woonzorgcoach W56
• Peter Mennes, woonzorgcoach W78
• Jacqueline Van Dreven, coördinator CDV (centrum voor dagverzorging)
• Ingrid Boogaerts, inhuiscoach / sociale dienst
• Peter Claeys, verantwoordelijke technische dienst
• Hilde Depuydt, staf-/beleidsmedewerker
• Eddy Devolder, campusdirecteur