Brief richting familie en bewoners op 14 mei

Beste bewoner Beste familie,

We zijn weer een week verder in de bizarre maar toch iets vrijheidsverruimendere Coronatijd. De maatregelen die nu stilaan versoepeld worden, kunnen alleen maar omdat we ons allen met een grote burgerzin aan de vorige maatregelen hebben gehouden. We hebben hierbij in het woonzorgcentrum ook steeds getracht een mooi evenwicht te vinden tussen de noodzakelijke maatregelen en het welzijn van de bewoner. De bezoeken die vanaf maandag 18 mei onder strikte voorwaarden in de woonzorgcentra mogen worden opgestart hebben wij al sinds 2 weken via de georganiseerde en positief onthaalde terrasbezoeken gestalte gegeven.

De volgende stap in ons welzijn wordt vanaf maandag georganiseerd en opgenomen. De haren en voeten krijgen gelukkig en eindelijk opnieuw een verwenbeurt bij respectievelijk kapper en pedicuur. We gaan dit intern zo organiseren dat we onze eigen bubbels per woning strak houden en bewaken. Dit als voorzorg voor ieders gezondheid. Zowel die van de bewoner als de medewerker(s).  De kapster en pedicuur gaan telkens in dagdelen uitsluitend bewoners van eenzelfde woning behandelen. Er wordt enkel op afspraak gewerkt en enkel één op één.  De kapster begint hiermee op maandag 18 mei en de pedicuur op donderdag 28 mei. We beseffen maar al te goed dat iedereen graag de eerste aan de beurt komt, maar dit is spijtig genoeg niet haalbaar. We gaan wel een verhoogde inzet gedurende de eerste weken trachten te verwezenlijken zodat de wachttijd binnen de perken blijft. Zeker nu we weten dat we naar de kapper en pedicuur mogen gaan, gaat dit deugd doen. De bewoners zullen steeds worden opgehaald in de woning en naar het kapsalon en pedicuurlokaal worden gebracht. Kapster en pedicuur blijven in hun eigen praktijkruimte en hebben zo de tijd om tussen iedere bewoner alles te reinigen en te ontsmetten. Kapster, pedicuur en bewoner dragen een masker tijdens de verwensessie.

Bij de lockdown, half maart, van ons woonzorgcentrum hebben we via de coördinerende arts dr. Ursula Segaert en haar 3 collega’s vaste artsen, dr. Paul Corty, dr. Willem Eysermans en dr. Guido Vandenberghe, de bezoekende huisartsen geïnformeerd dat we omwille van de beperking van externen in het woonzorgcentrum, hun taken even gingen overnemen in functie van de veiligheid van bewoner(s) en personeel. Vanaf deze week mogen artsen indien ze dit wensen terug op huisbezoek komen. Om dit toch op een veilige, georganiseerde en te controleerbare manier te laten verlopen hebben we hen ook de nodige richtlijnen meegegeven. De medewerkers bewaken dit zeer strenge en volgen dit waakzaam op zodat dit probleemloos kan verlopen. Zo zullen de bezoekende huisartsen vooraf een afspraak maken met de zorgmedewerkers van de woning van hun patiënt/bewoner. Ze zullen eveneens de nodige beschermingsmaatregelen en handhygiëne moeten naleven. Huisartsen die zich niet aan de opgelegde maatregelen houden, kunnen de toegang tot het woonzorgcentrum geweigerd worden.

Jullie hebben ook al wel over nieuwsberichten gehoord betreffende het contactonderzoek!?  Om te vermijden dat COVID-19 zich opnieuw snel verspreidt onder de bevolking moet contactonderzoek gevoerd worden. Het is immers mogelijk dat personen die in contact kwamen met een COVID-19 patiënt/bewoner, besmet zijn. Als iemand ziek wordt door het virus dat COVID-19 veroorzaakt, dan wordt die persoon opgebeld door een contactonderzoeker die werkt in opdracht van Zorg en Gezondheid om te vragen met wie hij contact heeft gehad. Voor contactonderzoek wordt u altijd gebeld door het nummer 02 214 19 19.  De contactpersonen die niet in een woonzorgcentrum of andere collectiviteit verblijven, worden op hun beurt opgebeld door de contactonderzoeker om advies te geven over wat ze moeten doen om verder besmettingsrisico’s te verkleinen (bv. thuisisolatie). Blijkt tijdens het contactonderzoek dat een COVID-19 besmet persoon in een woonzorgcentrum is geweest, dan zal de contactonderzoeker informatie bezorgen aan de coördinerende arts, dr. Ursula Segaert, die zelf het contactonderzoek in het woonzorgcentrum moet uitvoeren om er de contacten daar te identificeren en te adviseren. Deze werkwijze wordt momenteel nog verder uitgewerkt en zal zo snel als mogelijk door het Agentschap van Zorg en Gezondheid verduidelijkt worden in de komende dagen.

Naast deze nuttige informatie wil ik jullie allen een zonnig weekend en een mooie week toewensen binnen jullie bubbel die voldoet aan de regel van 4 ?. Hou het veilig en gezond voor jou en de omgeving.

Vriendelijke groeten

Eddy Devolder
Campus directeur