Coronavaccinatie

Geachte bewoners en familieleden,

Het lang verwachte Coronavaccin is in aantocht. Als alles goed verloopt zullen we de bewoners, medewerkers, vrijwilligers en geregistreerde mantelzorgers mogen vaccineren begin januari. Zo kunnen we de verspreiding van het virus in ons huis afremmen en beschermen we de individuele bewoner tegen ernstige verwikkelingen indien hij/zij toch besmet wordt. Onze beschermingsmaatregelen (mondmasker en handhygiëne) blijven even sterk van kracht ook na vaccinatie!
Een gevaccineerd persoon zal niet ziek of minder ziek worden maar kan het virus nog wel op zich dragen en dus doorgeven. Het is pas als onze bevolking een groepsimmuniteit bereikt (daarvoor moet 70% gevaccineerd zijn) dat de pandemie kan uitdoven en de overheden tot
versoepeling kunnen overgaan. Hoe meer mensen zich vaccineren hoe lastiger het virus het heeft om zich te verspreiden.

Wij hopen op een brede vaccinatie in Ter Meeren. Dit laatste is noodzakelijk omdat we nu nogniet goed weten in hoeverre het frêle afweersysteem van onze bewoners na vaccinatie alleen in staat zal zijn om het virus te bedwingen.
We beseffen zeer goed dat er nog onzekerheid heerst over de komende vaccins tegen Covid19. De vaccins werden vlugger geproduceerd vooral omdat de regelgeving rond de toelating van de testprocedure door de dringendheid werd versoepeld. Maar alle stappen in
hun ontwikkeling zijn wel degelijk onderbouwd, ondanks het snelle tempo. Het Coronavaccin werd in de 3de fase, waar grote groepen dubbel blind in vergelijking met placebo werden getest, zelfs veel meer getest dan bij andere vaccins in ontwikkeling het geval is. Voor zover we nu al
weten zijn de nevenwerkingen op korte termijn zeer mild: lichte pijn op prikplaats en mogelijk griepachtige symptomen. Dit is vergelijkbaar met die van andere vaccins.

Nevenwerkingen op lange termijn kunnen uiteraard nog niet bekend zijn en zullen opgevolgd worden in de toekomst, net zoals bij elk ontwikkeld vaccin. Daarentegen zien de nevenwerkingen van een Covid-infectie op lange termijn er niet rooskleurig uit. Reden temeer
om ons goed preventief tegen een mogelijke infectie te beschermen via de vaccinatie.

We zullen aan iedere bewoner (of zijn vertegenwoordiger) toestemming vragen tot vaccinatie.
De vaccins van Pfizer moeten binnen een periode van 5 dagen na ontdooiing toegediend
worden en na drie weken herhaald worden.
Indien u als bewoner of vertegenwoordiger toch afziet van vaccinatie gelieve dit kenbaar te maken via de woonzorgcoördinator voor 25/12/20.

Laat ons allen er voor gaan!

Rest mij nog jullie allen een ingetogen maar daarom niet minder intens Kerstfeest te wensen.
Nogmaals dank voor jullie medewerking en ondersteuning het afgelopen jaar.
Jullie zijn geweldig!

Hartelijke groeten
Ursula Segaert