Daar doen we ’t voor…

“Ze hebben dat goed gedaan…” zegt Charles in de plaatselijke krant, vroeger was de 74-jarige bewoner van Ter Meeren zelf technieker. Nu inspecteert hij samen met Peter Claeys (verantwoordelijke technische dienst) de netaansluiting van het nieuwe ‘zonnedak’.

De Serrist kwam een kijkje nemen bij de grote schakelkast voor de zonnepanelen die de Energiecoöperatie Druifkracht hier bij ons heeft gerealiseerd. “Het is prachtig dat de techniek met duurzame oplossingen komt om het klimaatprobleem te verkleinen. En natuurlijk dat wij als burgers daar zelf aan kunnen bijdragen”, nog aldus Charles.

Druifkracht

Op de grote daken van WZC Ter Meeren in Neerijse en WZC Keyhof in Huldenberg liggen nu alles te samen 520 zonnepanelen te wachten op het fiat van netbeheerder Fluvius. De technische installatie is inmiddels gekeurd, als we groen licht krijgen van alle bevoegde instanties en voldoende uren zonlicht, kunnen we eindelijk met de  elektriciteitsproductie starten voor eigen gebruik én voor een aantal gezinnen in de buurt van het woonzorgcentrum.

Druifkracht CV is trots op de realisatie van hun eerste grote project en het aantal coöperanten is dankzij alle aandacht voor onze fotovoltaïsche installaties gegroeid tot 280 deelnemende burgers. De plaatselijke energiecoöperatie overlegt momenteel over nog meer concrete plannen voor duurzame energieopwekking op andere locaties in onze regio en denkt daarbij ook aan zonnedaken op particuliere woningen waarbij ze alle administratie en financiële (on)zekerheid voor haar rekening neemt.

Coöperant worden en mee investeren in de toekomst van de regio kan via: www.druifkracht.be