Dankwoord RvB

Waardering voor de medewerkers

Leuven, 26 maart 2020.

Aan de medewerkers en de artsen van Woonzorgnet-Dijleland

Waardering voor de medewerkers

Vanuit de Raad van Bestuur drukken we onze oprechte waardering uit voor alle inspanningen die jullie leveren voor de erg kwetsbare mensen in deze crisis. Het is niet steeds gemakkelijk om het hoofd koel te houden, rustig al de instructies te verwerken en ook te respecteren. Ongetwijfeld zitten jullie ook met veel vragen waarop niemand vandaag sluitende antwoorden heeft: Hoelang zal dit duren? Zal ik zelf de besmetting bespaard blijven? Hoe redden we het thuis met extra belasting en het opvolgen van het schoolwerk van de kinderen? Kan ik me wel blijven voor tweehonderd percent inzetten als op dat moment mijn eigen zorgbehoevende ouders alleen thuiszitten?

Het zijn vragen die bij momenten voor onrust en angst kunnen zorgen, maar jullie houden vol en moeten het wellicht nog meerdere weken volhouden.

Woonzorgnet-Dijleland staat al jaren aan top in Vlaanderen met vier uitmuntende kwaliteitsvolle voorzieningen, en iedereen in de Raad van Bestuur beseft zeer goed dat dit te danken is aan jullie bijzondere inzet. Maar wat jullie deze weken presteren heeft bovenop nog eens onze bijzondere waardering.

Namens de Raad van Bestuur door de quarantaine in verspreide slagorde, maar daarom niet minder verbonden.

 

Manu Keirse                                                           Mathieu Vandenbulcke

Voorzitter                                                               Ondervoorzitter