“Dat bewoners hier graag wonen heeft niet alleen te maken met de huiselijke sfeer maar zeker ook met de empathische en gerichte zorg die verleend wordt. “

In het kader van mijn opleiding tot huisarts kwam ik een week terecht in het woonzorgcentrum Ter Meeren. Alvorens deze stage begon had ik een voorgevoel dat ik terecht zou komen in een stereotiep rusthuis met lange, ongezellige gangen zoals die van een ziekenhuis. Gelukkig bedaarde mijn angst toen ik mijn eerste stappen in Ter Meeren zette. Ik werd begroet door een aangename en huiselijke sfeer, ik werd vriendelijk verder geholpen aan de balie en kreeg een uitgebreide rondleiding waardoor ik mij meer op mijn gemak voelde.

De volgende dagen merkte ik dat ik niet de enige was die aardig verrast was door de gezellige, huiselijke sfeer. Ik zag dat ook dat bewoners hier graag waren, dat ook zij zich thuis voelden. Een voorbeeld hiervan is meneer Charles (of Charel). De tranen van geluk die ik op zijn gezicht zag toen hij te horen kreeg dat zijn kortverblijf verlengd werd en dat hij misschien zelfs definitief mag blijven, ga ik niet snel vergeten. Deze emoties waren voor mij een teken dat hij hier echt graag was.

Dat bewoners hier graag wonen heeft niet alleen te maken met de huiselijke sfeer maar zeker ook met de empathische en gerichte zorg die verleend wordt.  De verplegers en verzorgers behandelen de bewoners op een respectvolle manier zonder ze te kleineren of te beperken in hun autonomie. De bewoners kunnen zelf hun activiteiten kiezen, ze worden gestimuleerd te doen wat ze zelf kunnen maar worden wel geholpen bij de activiteiten die moeilijker zijn. Kortom, er is een diepgaande, empathische en klantgerichte zorg die de bewoner stimuleert te leven naar zijn beste vermogen.

Ik ben dus als toekomstig huisarts helemaal overtuigd van het woonzorgcentrum Ter Meeren en ik hoop dan ook dat ik in mijn toekomstige carrière nog te maken ga krijgen met centra gelijk deze.

– Maarten Horckmans, 3de master huisartsengeneeskunde