Jaarverslag 2016

De cliënt maakt het verschil…

Een warm huis ervaar je en voel je al bij het binnenkomen. Het is steeds opnieuw een plezier en een compliment om bij iedere nieuwe ontmoeting in Ter Meeren te mogen horen hoe vriendelijk en warm hier iedereen is.” – Eddy Devolder, dagelijks verantwoordelijke.

Een opsteker voor iedereen die het parcours mee heeft afgelegd dat zich vandaag opnieuw vertaalt in een inspirerend jaarverslag met de focus op de cliënt, op tal van innovatieve projecten, sprekende foto’s en zoveel kleine accenten die elk van onze vier woonzorgcentra ook in 2017 blijven typeren, …

De cliënt maakt het verschil is meer dan de bewoner staat centraal.

Een vormingsmoment voor medewerkers over goede zorg waar de bewoner zelf het woord voert over wat er goed loopt en wat kan veranderd worden. Een familielid dat tijdens de personeelsvergadering een advies uitbrengt dat essentieel deel uitmaakt van het antwoord op hoe we de zorg kunnen verbeteren en op welke wijze we de integratie met de woonomgeving kunnen bevorderen.

Een focusgroep van bewoners en hun familie om het onthaal van nieuwe bewoners anders aan te pakken. Een medewerker logistiek die aanklopt bij mevrouw Staes en tijd neemt voor haar verhaal over de kinderen en kleinkinderen. De medewerker gaat mee met de wens van de bewoner. Liever geen automatische piloot maar kiezen voor een goede babbel en kort de basisschoonmaak doen.

En we willen echt nog meer. Nog verder gaan om cliënten op meerdere terreinen te laten participeren in de organisatie van hun zorg: wat, wanneer, hoe en op welk ritme.

We zijn er nog niet. Maar ik kan met trots zeggen dat de medewerkers van Woonzorgnet-Dijleland zich hiervoor elke dag opnieuw inzetten. Met de diepe overtuiging dat de inbreng van de cliënten een onmisbare schakel is om goede zorg te verlenen. En het jaarverslag 2016 is opnieuw een neerslag van al dit streven naar ruimte voor kwaliteit van leven. Dank voor dit alles!

Wij bouwen aan een transparante organisatie en ook 2017 zal een boeiend jaar worden.

Griet Robberechts
algemeen directeur