Dorpsatelier Neerijse

In Neerijse kwam er een initiatief van enkele enthousiastelingen en de dorpsraad om na te denken over de toekomst van het dorp. Het initiatief voor het “dorpsatelier” is gegroeid vanuit het strategische project WALDEN, de dorpsraad en de werkgroep Bolsterweide. Samen met de gemeente willen ze een traject opzetten om na te denken over het ideale Neerijse van de toekomst.
De bedoeling is om concrete voorstellen te ontwikkelen voor verschillende sites in het dorp. Verder is het ook de bedoeling om bepaalde functies een plek te geven. Ten slotte moet er ook aandacht gaan naar brede thema’s als vergroening, verkeersveiligheid, parkeergelegenheid, landbouw, toerisme, betaalbaar wonen, ouderenzorg en eenzaamheid.

In september werd in beperkte groep een brainstormsessie georganiseerd om in grote lijnen te bepalen over welke sites, functies en thema’s nagedacht moet worden. Nadien volgden enkele dorpsateliers waarin samen nagedacht werd over de toekomstige ontwikkelingen. Met die informatie gaat een onafhankelijk studiebureau verder aan de slag. Dit zal het uitgangspunt zijn voor de gemeente om uit te zoeken wat er mogelijk is, en binnen welke termijn.

Vanuit WZC Ter Meeren hebben we met plezier aan deze dorpsateliers deelgenomen. Zo konden we mee nadenken over mogelijke toekomstontwikkelingen en hoe we de verbinding tussen het woonzorgcentrum en het dorp kunnen verhogen.