Extra maatregelen Coronavirus

(update 11/03/2020 – 19u30)

Vanaf donderdag 12 maart, tot na de paasvakantie (eindigt op zondag 19 april) wordt aan derden de toegang ontzegd tot onze woonzorgcentra, conform de richtlijnen van de bevoegde instanties.

Toegelaten personen zijn:

  • Externe zorgverstrekkers
  • Stagiair(e)s
  • Geregistreerde mantelzorgers en vrijwilligers die instaan voor essentiële ADL-taken (activiteiten dagelijks leven)

Bijkomende uitzonderingen kunnen worden toegestaan door directie en CRA (Coördinerend en Raadgevend Arts), bijvoorbeeld voor palliatieve patiënten. Daarbij moeten kinderen onder de 16 altijd de specifieke toestemming verkrijgen van de directie.

—-

We volgen de richtlijnen van de overheid op de voet verder op. Hou de berichtgeving in huis en bij de ingang nauwgezet in het oog.

De opgelegde maatregelen wijzigen permanent. U vindt de meest recente updates steeds terug via: