Graag Traag rond Ter Meeren

We brengen de snelheid op het ganse domein van 30 naar 20 km per uur. Graag nog wat trager rijden dus wanneer je met de wagen op bezoek of naar het werk komt!

20 is veiliger voor wandelende bewoners, met het oog op de aankomende vakantieperiode soms ook spelende kinderen, fietsende collega’s en bezoekers van het woonzorgcentrum of de bovenburen van Ganspoel.

Samen gaan we voor duurzaam én voor veilig!