Herhaling bezoekregeling op 10 augustus

 

Beste     bewoners,
families,
medewerkers,

Geen groot nieuws deze keer. Er zijn geen wijzigingen in de bezoekregeling. We willen ze enkel nog eens voor u oplijsten omdat er terug meer telefoontjes of mailtjes hierover toekomen op de woningen. Met dit warme weer is het wel te begrijpen dat er vragen komen. Helaas hebben we dit niet in de hand en zijn er ook niet veel alternatieven. Tegen het einde van de week koelt het hopelijk wat af en is het weer haalbaar om elkaar buiten te ontmoeten.

Voor om het even welk bezoek is het absoluut belangrijk dat u hiervoor niet de woningen contacteert, maar de centrale medewerkers. Dit via Keyplanner op de website van Ter Meeren (voor terras en cafetaria bezoek) of via bezoek@termeeren.be (voor wandelbezoek en andere vragen over bezoeken). Wie geen PC of smartphone ter beschikking heeft kan op weekdagen bellen tussen 9u en 16u naar 016/47 13 51. Enkel zo kunnen we misverstanden vermijden. Bovendien is het zeer storend, misschien ook voor uw familielid, als zorgmedewerkers telkens hun zorg of hun gezellig contactmoment moeten onderbreken voor een binnenkomende telefoon i.v.m. bezoeken. Een persoonlijk gesprek is iets anders, maar ook als u een uitzondering aanvraagt op de bezoekregeling, dan via de centrale medewerkers. Zij nemen dan op een gepast moment contact op met de woonzorgcoach.

Bedankt om dit te respecteren.

 1. Terrasbezoeken

Deze blijven bestaan en worden nog steeds gereserveerd via het online reserveringssysteem, tot de dag zelf voor 11u. U kan 2 keer per week een terrasbezoek aanvragen.

 • W 1-2 in de witte tent aan ingang w 1-2
 • W 3-4 in de witte tent aan woning 4, te bereiken via binnentuin
 • W 5-6 op 1e verdiep oude bouw, via de buitentrap vooraan het gebouw, vlak bij de parking
 • W 7-8 in de tent aan het terras van woning 8
 1. Wandel en uitstapbezoeken

U kan in de namiddagen (van maandag tot en met zaterdag) tussen 13u en 16u de bewoner komen afhalen aan het sas. U kan dan een wandeling doen op het domein van Ter Meeren. U vraagt het start uur van uw wandelbezoek aan tot de dag zelf voor 11u. Er is geen beperking op het aantal van deze bezoeken per week. Mits respect van de sociale bubbel binnen uw familie kunnen meerdere bezoekers, ook kinderen.  Allen met mondmasker.

 • U mailt volgende gegevens naar bezoek@termeeren.be (registratie i.f.v. contact tracing, nog steeds verplicht):
  • Dag en datum van uw wandelbezoek
  • Naam bewoner
  • Wie gaat er mee (namen van de bezoekers en gsm nummer)
  • U bevestigt op eer in deze mail dat u (en de eventuele andere bezoekers) op het moment van uw bezoek geen symptomen vertonen van ziekte en de laatste 14 dagen niet rechtstreeks in contact zijn geweest met iemand met ziektesymptomen.
  • Indien wij deze gegevens hebben, bevestigen we uw bezoek via mail
 • U draagt als bezoeker een mondmasker dat u van thuis meebrengt (chirurgisch of stoffen). Bewoner draagt een stoffen mondmasker dat Ter Meeren ter beschikking stelt en wast. Bezoekers en bewoners ontsmetten of wassen de handen voor en na het wandelbezoek.
 • Wanneer er een positieve test is bij één van de bewoners, wordt deze bezoekregeling onmiddellijk stopgezet voor de ganse woning.
 1. Cafetariabezoek

Bezoekmomenten in de cafetaria kunnen 1 keer per week. U reserveert ook via het online reserveringssysteem zoals de terrasbezoeken. Het is voor ons niet haalbaar om dit bezoek ook in het weekend te voorzien. Een gekoppelde woning is een aparte bubbel en deze mogen tot nu toe nog steeds niet mengen.

Bezoekers krijgen een face shield. De bewoner heeft geen extra bescherming tijdens het cafetaria bezoek. Tijdens dit bezoekmoment kan u iets drinken en een ijsje eten. Als u de afstand van 1,5m heeft, dan kan mondmaskers uit en face shield aan. Indien u de bewoner graag helpt tijdens het cafetariabezoek om iets te eten of te drinken, dan doet u het mondmasker weer aan. Een bezoek kan aangevraagd worden voor volgende dagen, keuze uit 2 shiften (14u-14u45 of 15u-15u45):

 • Maandag: w 1-2
 • Dinsdag: w 5-6
 • Donderdag: w 3-4
 • Vrijdag: w 7-8

 

 1. Kamerbezoek

Voorlopig is er nog geen vrij kamerbezoek. Bezoek op de kamer is enkel toegelaten in een palliatieve/terminale fase of als de bewoner niet meer in de mogelijkheid is om de kamer te verlaten. Dit kan tijdelijk zijn of gedurende langere tijd. De woonzorgcoach neemt persoonlijk contact met u op, indien een kamerbezoek gewenst is.

Wilt u een uitzondering op al deze maatregelen, dan kan u dit aanvragen via bezoek@termeeren.be. We bekijken dan samen met de woonzorgcoach wat mogelijk is.

Volgende maatregelen blijven gelden tijdens elk bezoek op de terreinen van Ter Meeren:

 • De bewoner behoudt ten allen tijde de keuzevrijheid om al dan niet bezoek te ontvangen en te bepalen wie bij hem of haar op bezoek komt.
 • Bezoek bij een bewoner kan enkel plaatsvinden als de bewoner (die bezoek wil ontvangen) én de bezoekers gedurende 14 dagen voorafgaand aan het bezoek geen symptomen vertoonden, en de laatste 14 dagen niet positief getest werden op COVID-19. Uitzonderingen worden beslist door de directie, na afstemming met de CRA, en eventueel de bewoner.
 • U bewaart zoveel mogelijk de social distance van 1,5m
 • U draagt een mondmasker vanaf u op het domein komt of uit de auto stapt op het domein.
 • Alle pakjes en was worden via het sas doorgegeven met duidelijk de naam en kamernummer op.
 • Wie geen internet of mail ter beschikking heeft neemt voor alle reservaties telefonisch contact op met het onthaal op weekdag tussen 9u en 16u. Niet bellen naar de woningen hiervoor.

Met vriendelijke groeten

In naam van het Outbreakteam,

Eddy Devolder