Het vijfde wiel aan de wagen?

Met een toename van de zorgzwaarte bij een bewoner neemt ook de fysieke belasting van de medewerker flink toe. Vanuit ergonomische standpunt en als zorgende werkgever nemen wij initiatieven om de werkdruk en de werklast te verlagen. Bij één van zo’n initiatieven bekijken we samen met de zorgmedewerkers en de kinesisten van onze MERGO-groep het potentieel van intuïtieve rijondersteuning voor de passieve lift.

Zowel de actieve als de passieve tilliften van JOYinCARE worden uitgerust met Touch&Move, een slimme oplossing om de fysieke (over)belasting aan te pakken en de kans op lichamelijke klachten te verminderen tijdens bewonerstransfers. Deze innovatieve elektrische aandrijving is letterlijk een vijfde wiel en de besturing werkt heel intuïtief. Het gebruik van de tillift wordt daardoor veel lichter voor de medewerker die ze bedient en voelt ook aangenamer voor de bewoner. Met een minimale inspanning, een zachte duw tegen de stuurbeugel is al genoeg, brengt men het extra wiel onder de tillift in beweging. Dit wiel versterkt de voorwaartse, achterwaartse en/of zijwaartse verplaatsing en het werkt verassend eenvoudig!

Momenteel testen we het nieuwe systeem uit. Met dank aan Beka Hospitec voor het uitlenen gaan onze zorgverleners met dit type tillift aan de slag. De eerste feedback die we van het personeel op de werkvloer kregen was alvast uiterst positief.

Meer weten?

https://joyincare.com/concepten/touchmove

Sonja Eeckhout, kinesitherapeut bij WZC Ter Meeren
sonja.eeckhout@termeeren.be

Jo De Clercq, expert comfortzorg & innovatie bij Woonzorgnet-Dijleland
jo.declercq@wznd.be