Kamerbezoekregeling vanaf 15/03/2021

Knuffelcontact op de kamer:

Elke bewoner mag 2 vooraf geregistreerde knuffelcontacten hebben. Deze mogen om de 14 dagen wisselen (doorgeven via bezoek@termeeren.be)

  • Knuffelcontact mag 1 iemand uit zijn eigen bubbel meebrengen.
  • Kinderen tellen mee als tweede persoon op kamerbezoek, dit omwille van de ruimte van de kamer (uitgezonderd een baby of peuter die op de schoot blijft zitten van de bezoeker)
  • De bewoner kan met zijn knuffelcontact mee naar huis. Andere gezinsleden van dit huisbezoek houden zich dan aan de regels van het dragen van een chirurgisch mondmasker en respecteren de afstand van 1,5 meter. Huisbezoek/uitstap van de bewoner met het knuffelcontact, dient aangevraagd te worden via bezoek@termeeren.be

Ondanks dat het niet verplicht is, is het aangeraden, wenselijk dat ook de knuffelcontacten het chirurgisch mondmasker blijven gebruiken op de kamer.

Tijdens het kamerbezoek vragen wij de kamer te ventileren door het venster open te zetten tijdens het bezoek.

 

Overige bezoek op de kamer:

Elke bewoner kan onbeperkt beschermd bezoek ontvangen op de kamer

  • De bezoeker kan met 1 persoon vanuit dezelfde bubbel op kamerbezoek komen
  • Deze bezoekers dragen steeds een chirurgisch mondmasker, respecteren de afstand van 1,5 m in de kamer, tijdens bezoek wordt venster geopend.
  • Dit bezoek ook altijd reserveren via de bezoekplanner/kamerbezoek

Wil je toch liever geen kamerbezoek, dan kan beschermd bezoek (achter plexiglas) nog steeds in de daarvoor voorziene bezoekhoek. Geef dit duidelijk aan in de bezoekplanner bij opmerkingen, dan kunnen wij de bewoner naar het bezoek brengen op het aangevraagde tijdstip.

 

Het dragen van chirurgisch mondmasker, respecteren van de afstand is nog steeds verplicht vanop de parking en bij het binnenkomen van het WZC.

Bezoek mag niet plaatsvinden indien de bezoeker of bewoner:

  • Ziektesymptomen vertonen in de afgelopen 14 dagen
  • Een hoog-risico contact hebben gehad in de afgelopen 14 dagen
  • Positief getest werden
  • Bezoek niet toegestaan voor bezoekers die naar een rode zone zijn geweest in de laatste 14 dagen

 

Indien er vragen zijn, kan u ons contacteren via bezoek@termeeren.be of tijdens de kantooruren op 016 47 13 51. Ervaringen, bedenkingen, suggesties horen we graag van jullie, laat ze ons gerust weten. Uitzonderingen zijn ook altijd bespreekbaar.

We waarderen jullie immense inspanningen, dank hiervoor en samen staan we sterk!

Het Outbreakteam