Nieuws heet van de pers vanuit WZC Ter Meeren – 15 april

Beste familie

binnen de euforie van de zeer mooie testresultaten en jullie talrijke dankbetuigingen en boodschap om op de ingeslagen weg verder zorg te dragen voor jullie papa, mama, broer, zus, opa, oma, neef of nicht was het nieuwsbericht even schrikken.

Onze premier meldt hier dat bewoners van woonzorgcentra bezoek  mogen ontvangen van één persoon, als het steeds dezelfde persoon is en als de persoon twee weken geen symptomen vertoonde. Dat bezoek van één vooraf aangeduide persoon mag ook in voorzieningen voor personen met een handicap, voor wie alleen woont en wie immobiel is. Het gaat dus om een maatregel om de lockdown te verlichten voor wie al weken in eenzame omstandigheden leeft. Op zich een versoepeling die we graag willen toejuichen, maar tegelijk ook wel wat met argusogen bekijken.

We willen hier dan ook niet over één nacht ijs gaan. De 4 campusdirecteurs van Woonzorgnet-Dijleland, waartoe WZC Ter Meeren behoort, zitten morgenochtend samen met de algemeen directeur, mevrouw Griet Robberechts via Teams in meeting. Hier willen we alvast samen bekijken hoe we dit op een zorgvuldige en veilige manier kunnen voorbereiden en realiseren in de 4 huizen. Vrijdagochtend komt ons outbreakteam van Ter Meeren onder de medische leiding van onze coördinerende arts Ursula Segaert samen om een duidelijke communicatievoorbereiding naar medewerkers, bewoners en jullie op te stellen. Hierbij zullen we vooral naar de veilige omkadering en organisatie kijken in het gezondheidsbelang van jullie dierbare.

Ik geef jullie alvast vrijdagmiddag de concrete richtlijnen vanuit WZC Ter Meeren mee.

Tot na het weekend houden wij eraan jullie te vragen de tot nu toe nog steeds geldende richtlijnen betreffende bezoekverbod aan te houden.

Ik dank jullie hartelijk om ons hierbij te steunen en te helpen.

Zorg goed voor jezelf zodat we je gauw hier terug al mogelijk reguliere bezoeker mogen begroeten

 

Vriendelijke groeten,

Eddy Devolder, Campusdirecteur