Nieuwsbrief december

Beste bewoner

In deze verhuisperiode delen we graag nieuws uit het “Huldenbergs Heemblad” met jullie.
“ In de schepenboeken van het stadsarchief Leuven ontdekte ik tot mijn grote verbazing dat de heerlijkheid Wolfshaegen in neerijse vroeger niet vier maar wel zes pachthoven telde. Het pachthof Hoogenberghe is vandaag verdwenen uit het straatbeeld, net zoals het Roodhof. Zoals we uit het verleden weten telde het dorp Neerijse drie grote entiteiten: het “Eygen”, Ter Saart en Ter Meeren (oorspronkelijk ten Rode, toponiem Roodhof) met het hof Ter Meeren.

Wolfshaegen was indertijd een aparte entiteit, zelfs een “heerlijkheid”, een stuk grondgebied onder gezag van een heer, zoals ook Smeysberg een aparte heerlijkheid was. Het gebied Wolfshaegen begint vanaf de Stationsplaats/Ridderstraat en loopt langs het Hof Ter Meeren, gekend als het Roodhof. Het werd afgebroken rond 1950. Begin 1970 werd er eerst een kliniek gebouwd, die later omgebouwd werd naar een rust- en verzorgingscentrum, “Ter Meeren”.
Aan de overkant van Hof Ter Meeren heeft er nog een pachthof gestaan, het Hof Ten Hoogenberghe.
In 1662 was Deckher eigenaar van het gebouw hof “Ten Hoobergh”. Het hof werd in die tijd afgebroken en de gronden werden gevoegd bij de landen van het Roodhof, zodat de naam “Ten Hoeberge” geheel verdween.
Tot slot: op dit ogenblik bouwt men op de locatie van het Hof Ter Meeren (ex Roodhof) een nieuwbouw met 36 woongelegenheden en ondersteunende diensten aangepast aan de noden van deze tijd.” Raymond De Volder

[nieuwsbrief TM december 2022] – PDF