Nieuwsbrief januari

Beste bewoner, familie

 

We zijn 2021 binnen gespurt om 2020 ver achter ons te laten!.

De feestdagen (kerstmis, nieuwjaar, e.a.) waren voor ieder van ons een periode waarin we de nood aanvoelden om met meerdere mensen samen te komen, elkaar eens (goed) vast te pakken, …

In die context waren we met z’n allen in WZC Ter Meeren uitgedaagd tot reflectie over de delicate én moeilijke evenwichtsoefening tussen het aspect “veiligheid” en het “psychosociaal welbevinden van de bewoners”. Zo hebben we uitzonderlijk ons Kerstfeest op 17 en 18 december zonder de aanwezigheid van de familieleden gevierd in een zeer mooie, warme omkadering waarbij de medewerkers en bewoners samen rond de feesttafels zaten. De woonzorgcoaches hebben jullie hiervan de mooie, warme getuigenissen in een mailing meegegeven. Omwille van de huidige epidemiologische situatie is er evenwel géén aanleiding tot wijziging van de maatregelen en/of de bezoekregeling.  Het beloofde vaccin komt eraan. Het is de overheid die beslist welke woonzorgcentra eerst aan de beurt komen. Wanneer we een concrete datum van vaccinatie hebben, geven we jullie die onmiddellijk door.

Naast Covid-19 /Corona zijn we de laatste weken intern maar ook samen met heel wat aannemers aan de slag gegaan ter voorbereiding van de nieuwbouw die opstart in 2021. Zoals jullie al hebben gemerkt staat er nu een hele grote telecommast op het terrein ter vervanging van de antennes die op het oude gebouw stonden. Her en der zijn er grondwerken aan de gang om bepaalde nutsvoorzieningen te verleggen en aan te koppelen op de huidige nieuwbouw van 2012.

Ter hoogte van de living van woning 7 zijn de werken gestart om een uitbreidingsunit te plaatsen. Op deze manier kunnen in januari 2021 de bewoners van woning 8 hier hun maaltijd nuttigen. Hun huidige leef- en eetruimte kan dan worden opengesteld als polyvalente zaal en brasserie. Een brasserie die jullie allen dan hartelijk met een feestelijke heropening zal verwelkomen wanneer we de Coronamaatregelen kunnen versoepelen in de nabije toekomst. Ondertussen heeft iedereen ook onze tijdelijke nieuwe ingang voor de komende 2 jaar al gevonden achteraan het gebouw.

We gaan trachten, binnen onze goede voornemens voor 2021, samen met de ploeg van de technische dienst jullie maandelijks omtrent de vorderingen van de bouw te informeren via deze nieuwsbrief.

 

Na de gezellige, knusse en vooral veilige feesten die we in zeer beperkte gezinskring hebben gehouden, hebben we nu onze blik op een vernieuwd leven dat sterk aansluit aan de jaren die 2020 vooraf gingen.

Samen gaan we voor een veilig en sociaal 2021!

Eddy Devolder

Campusdirecteur

[nieuwsbrief TM januari2021] – PDF