nieuwsbrief TM januari 2019

Nieuwsbrief januari 2019

Beste bewoners,

Alweer een jaar voorbij gevlogen. En wat voor een feestelijk jaar. Alles stond in het teken van 30 jaar Ter Meeren. Het was genieten. Het is fijn te horen hoe dit alles door jullie zo wordt gewaardeerd. Ik hoor met regelmaat dat er met een zalige glimlach wordt teruggeblikt naar het mooie grote feest, de verschillende eetfestijnen, uitstappen en het freepodium. Een dankwoord richting medewerkers en vrijwilligers voor hun inzet en enthousiasme om dit alles te realiseren, is hier dan ook echt op zijn plaats. De gulle schenkers en sponsors, en opbrengsten van allerlei activiteiten leverden ons dan de zeer nuttige en snel ingeburgerde Tovertafel. Een tafel waarbij mensen mekaar ontmoeten en ondanks de veranderende communicatie bij ouderen met een vergevorderd stadium van dementie, hier dan plots toch in interactie gaan met een beeld of de omgeving. Mooi, ontroerend, inspirerend tegelijk voor familie, mantelzorgers en de brede woonleefomkadering.

2019 staat ondertussen te blinken op onze nieuwe jaarkalender. Een jaar met heel wat uitdagingen en verwachtingen. Tussen de politieke verkiezingen en de machtswissels op nationaal en Europees vlak, gaat Ter Meeren ook zijn stappen zetten van fysieke verandering. Het gebouw vanuit de jaren ’70 dat gestalte gaf aan de Kliniek van Neerijse, nadien het Rust- en verzorgingstehuis Ter Meeren en waar nu momenteel administratieve diensten zijn in onder gebracht en de buren van Ganspoel verblijven,  zal in het najaar worden gesloopt. Begin 2020, en dan zijn we al weer een jaartje verder, zal er dan een mooie nieuwe vleugel van het woonzorgcentrum Ter Meeren uit de grond oprijzen. Dit wordt dan de nieuwe huisvesting voor de bewoners die momenteel verblijven in woning 7 en 8. Onze toekomst is verzekerd, zeker betreffende infrastructuur.

Toekomstgericht focussen op personeel is een grotere uitdaging. Vele medewerkers zullen de komende jaren hun welverdiende pensioen aanvatten. Uitkijken naar vervanging en instroom van warme, enthousiaste, geëngageerde medewerkers wordt een dagelijkse uitdaging. We gaan sterk moeten inzetten op jongeren, maar moeten hen ook helpen voor de toekomst. We moeten hen een kader aanreiken waarbinnen ze jullie met de best mogelijke zorg en bejegening kunnen omringen in jullie woon- en leefomgeving. Maar bovenal moeten we hen ook durven de vrijheid gunnen om het op hun eigen manier, inpassend in jullie dagbeleving, waar te maken.

Ik wens jullie dan ook een geweldig 2019 waar we elkaar graag ontmoeten tijdens verschillende mooie, inspirerende en vooral memorabele momenten samen met jullie medebewoners, familie, medewerkers en vrijwilligers.

Veel leesgenot,

Eddy Devolder, dagelijks verantwoordelijke WZC Ter Meeren

nieuwsbrief – januari 2019  [PDF]