Nieuwsbrief januari

Beste bewoner

We zitten nu al ruim 21 maanden in de Corona-crisis. COVID-19, maatregelen, lockdown, essentiële verplaatsingen, samenscholing, quarantaine, CST, lossen van de maatregelen om dan weer te verstrengen… Een tijd van onzekerheid, angst en onduidelijkheid kondigde zich aan rond een ongekend virus en vooral qua verwachtingen, juiste en veilige handelingen voor onszelf, jou en je naasten. Een ongeziene en moeilijke periode brak aan voor iedereen in de samenleving. Toch wisten we samen met jou, als bewoner, met de grootste omzichtigheid al deze horden tot nu toe mooi te nemen. Zonder grote uitbraken en/of teleurstellingen hebben we steeds getracht het algemeen welzijn van jou en je medebewoners niet te vergeten maar net te omarmen.

Verwarrende tijden waarin er dagelijks getracht werd om uit het kluwen van alle informatie alles steeds te vertalen naar een juiste communicatie naar jou en je familie. We hebben ons hier zelf telkenmale opnieuw ontdekt en heruitgevonden door een immense solidariteit en grote professionaliteit van iedere medewerker die je dagelijks omringt.

Uitzonderlijke omstandigheden, maar vooral uitzonderlijke en unieke momenten die we hier samen mochten en mogen ervaren. Ik ben dan ook enorm trots op al de medewerkers die door hun flexibiliteit, veerkracht, doorzettingsvermogen en inspanningen zich dagelijks inzetten om deze crisis, samen met zovele anderen, mee te helpen beheersen om jou als bewoner maximaal te beschermen. De professionaliteit, verbondenheid, collegialiteit bij de medewerkers en de dankbaarheid die van jou als bewoner enorm werd geapprecieerd gedurende de voorbije 21 maanden is bewonderenswaardig!

We hebben samen met jou getoond dat we dit aankunnen! Zo kunnen we met vol vertrouwen de overstap doen naar 2022 en uitkijken naar het herstel van die warme sociale contacten van destijds over de woningen heen. De zichtbare groei van de nieuwbouw leidt ons dan naar het mooi perspectief van een volledig mooi plaatje in het najaar. Een verhuis van 33 bewoners naar deze nieuwbouw, een geweldige brasserie met ruim terras en in het verlengde hiervan een mooie tuin om in te kuieren. September 2022 lijkt plots zeer dichtbij.

Maar eerst wil ik je een fantastische opstart wensen voor 2022 met een koestering van fijne momenten en plaatsruimend voor de nog vele mooie dingen die op je afkomen.

Eddy Devolder

[nieuwsbrief TM januari 2022] – PDF