Nieuwsbrief juli

Beste bewoner

Weer een maand voorbij en nog kunnen we niet een pagina omslaan zonder het woord Corona of Covid-19 tegen te komen. Toch spreekt iedereen al van het ‘Nieuwe’ normaal, wat dit dan ook mag wezen. We vullen dit allemaal graag zelf in. De één met heel wat bezorgdheden en voorzorgen, de anderen met een nuchtere kijk en oog voor de geldende maatregelen en anderen durven spijtig genoeg heel ons gezondheidssysteem op de helling zetten met onverantwoord gedrag.

Binnen Ter Meeren pogen we via een regelmatige en transparante communicatie een breed versoepelingskader te scheppen wat heel wat mogelijkheden en perspectieven biedt, maar nog niet alle riemen los gooit.  Een kader waarbij er wederzijdse communicatie mogelijk is en afspraken individueel kunnen worden gemaakt binnen een bepaald afgelijnd kader en vorm. We weten wat voor een inspanningen we van eenieder hebben gevraagd. Van jullie als bewoner, maar zeker ook van de medewerkers die jullie omringen en met al heel wat hete dagen achter de rug, sterk bezweet achter een neusmondmasker lucht moeten happen. We willen al deze inspanningen dan ook niet met een vingerknip teniet doen.

We ontmoeten jullie en jullie familie graag in de tentbezoeken, wandelmomenten en cafetariabezoek. In Ter Meeren zelf hebben we al een grotere bubbel dan we buitenshuis kunnen en mogen realiseren. Dit doet deugd voor iedereen die terug eens andere gezichten en stemmen mogen horen. Aan de families vragen we nu in het bijzonder met de vakantie voor de deur, dat ze zeker hun burgerzin en verantwoordelijkheden naar jullie toe opnemen. Iedereen verlangt zo naar vakantie. Vakantie waar het genieten is maar tegelijk aandacht blijven hebben voor de sociale distance, handhygiëne en de veelbesproken bubbels. Een mondmasker is anno 2020 geen weg te denken nuttig kledingaccessoire.

Tijdens de komende maanden gaan we toch samen met z’n allen genieten van de mooie zomer. Een zomer met mogelijk enkele hittegolven die we dan liever iets minder fel en frequent onze kant zien opkomen. De verfrissingen en andere deugdzame verkwikkers zijn al opgenomen in onze planning.

Ik wens jullie allen een mooie zorgeloze zomer toe!
Eddy Devolder,
Campusdirecteur

[nieuwsbrief TM juli2020] – PDF