Nieuwsbrief november

Beste bewoner en familie

Cijfers, cijfers en nog eens cijfers. Grafieken met sterk oplopende, steil gebogen, lijnen, ze blijven dagelijks komen. Ondertussen zitten we hier ook nog met andere cijfers te werken. Einde van een jaar noopt ons om een begrotingsopmaak te maken voor het komende jaar. Andere cijfers en zeker niet van de minste zijn dan de ramingen en offertes van de aankomende bouw. Onze ploeg van de technische dienst, Peter, Roberto, William, ondersteund door Alain en Kelly hebben intern al heel wat werk verricht zodat de medewerkers van de administratieve gang een mooie gezellige herlocatie hebben in het gebouw.

Ons onthaal is verplaatst naar het centrum voor dagverzorging. Tegen het eind van het jaar zullen we opnieuw langs de achterzijde van het gebouw de hoofdingang terugvinden. De weg hiernaartoe zal mooi aangeduid worden. De volgende stappen van aanpassingen en verbouwingen om alles klaar te maken tegen de afbraakwerken van ons oud hoog gebouw ( gepland begin januari 2021) gaan jullie hier maandelijks kunnen lezen. Peter Claeys, die als technisch verantwoordelijke dit samen met zijn team en de aannemer in mooie banen gaat leiden, zal ons hierover steeds een stand van zaken mee geven.

Wanneer er een werf opstart, staan er verschillende gebods- en verbodstekens rondom de werf waar iedereen zich moet aan houden.
Ik geef alvast nog eens de nuttige en te volgen gebodstekens mee die we al sinds maart op ons netvlies hebben plakken.

Ik wens jullie allen een goede gezondheid toe en een solidaire periode waar we de kleine pietluttige dingen gaan koesteren om ons menselijk aan te verwarmen.

Eddy Devolder
Campusdirecteur

[nieuwsbrief TM november2020]  – PDF