Nieuwsbrief november

Beste bewoner

Met de donkere dagen en het ingaan van het winteruur, is november een tijd van reflectie en bezinning. Er spelen zich dit jaar toch wel zeer aangrijpende gebeurtenissen af in de wereld rondom ons. Ons dagelijks leven werd sterk bepaald door de energiecrisis, die voelbaar was in onze geldbeugel, maar nu eindelijk lijkt overwonnen te zijn. Toch wordt deze positieve financiële wending overschaduwd met de zeer sombere en droevige berichten op wereldniveau. Als we denken aan de verschillende, onschuldige, dodelijke slachtoffers en gewonden die iedere dag in Gaza en Oekraïne het leed enorm zwaar maken voor de nabestaanden. Oorlog zou geen feit meer mogen zijn anno 2023! Laten we even stilstaan bij de mensen die getroffen worden door deze conflicten en hopen op een snelle, vreedzame en duurzame oplossing!!

November is ook een maand waar we tijd nemen om onze dierbaren te herdenken. Even stilstaan om herinneringen aan overleden familieleden of vrienden boven te halen en de mooie momenten samen te delen.
Het is een maand waar we het belang van familie, vrienden en het creëren van een warme en ondersteunende omgeving erg willen benadrukken. November is de maand waarin we ons realiseren dat de dagen korter worden en de nachten langer. Het is een uitnodiging om samen te komen in onze livings, gezellig bij elkaar, met een warme tas koffie en een zoetje. Het is de tijd om diepgaande gesprekken te voeren, verhalen te delen en herinneringen te maken. Vriendschappen te  smeden en te onderhouden.

De mooie contacten en afspraken die in enkele woningen door bezoekende families op touw worden gezet, zijn mooie voorbeelden van de warme betrokkenheid en participatie van het familiaal en vriendschappelijk leven dat mee verhuisd is naar het woonzorgcentrum. Deze voorbeelden willen we natuurlijk nog veel meer zien uitgroeien tot warme taferelen in alle woningen. Hierbij hebben we natuurlijk de onontbeerlijke hulp van jullie families en vrienden nodig. De medewerkers ondersteunen deze mooie initiatieven heel graag! Een huiselijk gevoel is niet alleen een kwestie van fysieke locatie, maar ook van de sfeer die we samen creëren. Het gaat om warmte, comfort en verbondenheid. Het zijn de kleine details zoals decoratie, achtergrondmuziek, de geur van versgebakken koekjes, en de geluiden van gelach die een huis in een thuis veranderen. Dit kunnen we natuurlijk niet alleen. Hierbij hebben we jullie nodig samen met jullie familie en vrienden. Zij zijn onze rotsen, onze steun en toeverlaat. Het is van onschatbare waarde om te weten dat we op elkaar kunnen rekenen, vooral in moeilijke tijden. Laten we deze maand extra aandacht besteden aan de mensen om ons heen, elkaar ondersteunen en tonen hoeveel we om elkaar geven.

Voor de komende wintermaanden zou het ook wel leuk zijn moesten er enkele bewoners en/of familieleden ons wat leuke hartverwarmende berichtjes/ anekdotes aanleveren die we dan graag hier in deze brief met de lezers willen delen. Je kan deze weetjes het makkelijkst aanreiken door deze via mail aan Katrien Philips te bezorgen via katrien.philips@termeeren.be

Warme groeten

Eddy Devolder

[nieuwsbrief TM november 2023] – PDF