Nieuwsbrief TM november 19

Nieuwsbrief november

Beste bewoners,

De maand november is een maand om herinneringen op te roepen en dankbaar te zijn voor de mooie momenten die we iedere dag mogen beleven.  Terug blikken naar momenten waar we intens geluk en tevredenheid voelden in het bijzijn van onze dierbaren. Dierbaren die we nu nog rond ons hebben, maar ook dierbaren die we verloren en waarvoor we dat plaatsje in ons hart hebben vrijgehouden.

November zet de deur van de winter al op een kier. Nachtvorst aan de grond, sjaals en wanten, winterbanden, open haard of het lekker geknetter van een houtkachel, de gezellige binnenwarmte bij een lekkere tas koffie en taart of een gezonde warme tas soep, om maar een kleine opsomming te maken van de terug in het dagelijks leven springende momenten in deze tijd van het jaar. Ook tegelijk het moment om al uit te kijken naar de komende vakantieperiode. Voor de ene kan dit een spannende wintervakantie zijn, terwijl er anderen al sterk uitkijken naar de opstart van een warme zomer J.

De medewerkers worden deze maand uitgenodigd om ook eens stil te staan bij zichzelf en aan zelfreflectie te doen waarbij ze de gekende kerncompetenties van leren, zorgen en respect iedere dag opnieuw inzetten om onze gedragen visie om te zetten in een warme ontmoeting met jou.

Samen met jou, de vrijwilligers en medewerkers die je dagelijks omringen gaan we de volgende jaren heel wat zichtbare veranderingen tegemoet. De afbraak van het oud gedeelte, waar momenteel de administratieve diensten zich in bevinden, zal niet meer voor 2019 zijn. Hier is de tijdslijn verschoven naar voorjaar 2020, om dan aansluitend op te starten met de vernieuwbouw die we toch graag eind 2021 zouden willen in gebruik nemen. We houden je vanaf nu maandelijks op de hoogte

 

Veel leesgenot, Eddy Devolder, dagelijks verantwoordelijke

[nieuwsbrief TM november 2019] – PDF