Nieuwsbrief Ter Meeren oktober 2017

Nieuwsbrief oktober 2017

Beste bewoner,

De herfst is weer in ’t land. Bomen in de mooiste herfstkleuren, maar helaas ook weer donkere dagen en nog meer van de regen die we in september al hebben mogen ervaren. Maar binnen het huis en de woningen zorgen wij samen met jullie dat er dagelijks een grote portie zon en licht aanwezig is dankzij de gezellige warmte en genegenheid die we naar mekaar toedragen.

Het najaar is tevens ook de aftrap om ons te bezinnen over het volgende jaar en de jaren die daarop volgen. Via de pers krijgen we met regelmaat van de klok te horen dat er heel wat uitdagingen onze kant uitkomen. De vergrijzing van de bevolking neemt toe, waardoor de zorgnoden en zorgvragen evenredig mee stijgen. Er is ook nood aan een andere vorm van zorg, waarbij maatwerk steeds belangrijker wordt. Maar het aantal zorgmedewerkers die momenteel op de arbeidsmarkt komt, baart ons ook zorgen. Het toenemend aantal zorgvragers is nog steeds groter dan het aanbod zorgverleners. En dit is waar we in de toekomst moeten mee werken. Ons hoofd in het zand steken en wachten tot dit zichzelf oplost, zou getuigen van een slecht management.

Daarom willen met Woonzorgnet-Dijleland, waar woonzorgcentrum ter Meeren deel van uit maakt, een organisatie zijn in beweging. Waar we zeker nieuwe uitdagingen niet uit de weg gaan. We gaan samen in WZC Ter Meeren kijken hoe we de zorg voor morgen anders en beter kunnen organiseren. Dit omvat zowel zorg voor jullie, bewoners, in de eerste plaats, maar ook voor jullie onmiddellijke omgeving, familieleden en mantelzorgers. Hierbij willen we als werkgever in de organisatie natuurlijk de medewerkers niet uit het oog verliezen. Zij zullen in de zorgen voor morgen een prominente rol spelen.
Kortom weer een rijk gevulde periode waarmee we de organisatie nog beter gaan profileren als een toonaangevende voorziening in de ouderenzorg. Jullie horen ongetwijfeld met regelmaat hier meer over in de volgende brieven.

Eddy Devolder, dagelijks verantwoordelijke

Verder lezen… [Nieuwsbrief oktober 2017] – PDF