Nieuwsbrief oktober

Herfst

Het ziet er naar uit dat we onlangs nachtelijk bezoek hebben ontvangen. Het grasveld achteraan Ter Meeren vertoont woelsporen. Vermoedelijk is dit het werk van een groep everzwijnen. We hebben nu een wildcamera bevestigd, in de hoop hen in actie bezig te kunnen zien. Misschien volgt er binnenkort dus een foto van deze woelende dieren…

Op Wolfshaegen en de aansluitende straten zijn grote werken aan de gang in opdracht van Aquafin. Sinds september wordt er een nieuwe afwatering, met gescheiden riool- en hemelwater, aangelegd in de ruime omgeving van het woonzorgcentrum. Zo vloeit er straks minder ongezuiverd afvalwater in de Dijle, functioneren het pompstation Wolfshaegen en de waterzuiveringsinstallatie efficiënter, en wordt de geuroverlast vanuit de straatkolken langs het traject weggewerkt. In één beweging worden straks ook de straten heraangelegd. Die werken zullen zonder oponthoud duren tot midden 2021.

In de loop van de maand september werden er voorzichtig terug gezamenlijke activiteiten voor de bewoners opgestart. Alles wordt nu nog per gekoppelde woning georganiseerd om zo veel risico’s uit te sluiten. Daarnaast zijn er natuurlijk ook nog de normale woningactiviteiten.

[ nieuwsbrief TM oktober2020 ] – PDF

Eddy Devolder
campusdirecteur